آموزش کار کردن با صندوق جدید سیناد

۱. ابتدا از منوی سمت راست روی آیکن “صندوق” کلیک کرده و به صندوق جدید دسترسی پیدا می کنیم.

دقت کنید که به دلیل منسوخ شدن صندوق قدیمی به هیچ عنوان از آن استفاده نکنید. همچنین لازم به ذکر است، همزمان از دو صندوق نیز استفاده نفرمایید.

دقت کنید که به دلیل منسوخ شدن صندوق قدیمی به هیچ عنوان از آن استفاده نکنید. همچنین لازم به ذکر است، همزمان از دو صندوق نیز استفاده نفرمایید.

۲. اگر برای اولین بار است که می خواهید از صندوق استفاده کنید، کادر “شیفت صندوق” باز می شود. در کادر باز شده، یک عدد را مشاهده می کنید که ترکیبی از تاریخ و ساعت جاری سیستم است. با اینتر زدن و یا بستن کادر جاری به کادر صندوق دسترسی پیدا می کنید.

به این نکته توجه کنید که هر کاربر سیناد، شیفت مخصوص به خود را داشته و لیست دریافت و پرداخت مختص شیفت کاربر است.

۳.اگر برای دفعات بعد صندوق را باز کنید میتوانید ادامه شیفت یا شیفت جدید را انتخاب کنید.

۴.فرم صندوق را مشاهده میکنید.

فرم مربوط به تنظیمات صندوق