آموزش ماژول حسابداری نرم افزار باستانی طب

ضمن تشکر از انتخاب نرم افزار پزشکیار باستانی طب، در این مقاله قصد داریم آموزش کار با ماژول حسابداری نرم افزار را به طور کامل توضیح دهیم.

ثبت و لیست دریافت و پرداخت

با انتخاب گزینه دریافت و پرداخت از ماژول مالی و حسابداری می توانید اطلاعات مربوط به دریافت یا پرداخت را مشخص کنید، روش پرداخت را انتخاب کنید و در نهایت با کلیک بر روی دکمه ذخیره، اطلاعات را ثبت کنید. با انتخاب دکمه لیست دریافت و پرداخت، لیست مربوطه را مشاهده خواهید کرد. در این لیست براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید. همچنین امکان ویرایش، حذف یا چاپ سند نیز وجود دارد.

ثبت و لیست هزینه و درآمد

با انتخاب هزینه و درآمد از ماژول مالی و حسابداری می توانید هزینه و درآمد را ثبت کنید یا لیست آن ها را مشاهده کنید. با انتخاب دکمه ثبت هزینه و درآمد، با پرکردن اطلاعات و انتخاب روش پرداخت می توانید هزینه و درآمد را ثبت کنید. همچنین برای مشاهده لیست هزینه و درآمد با انتخاب دکمه لیست هزینه و درآمد می توانید آن را مشاهده کنید، در آن جستجو کنید، آن را ویرایش کنید، سند را چاپ کنید و یا به کلی موردی را از لیست حذف کنید.

اطلاعات مربوط به چک

با انتخاب عملیات چک در این ماژول می توانید عملیات جدیدی ثبت کرده و لیست عملیات چک را مشاهده کنید. در بخش لیست عملیات در صورت داشتن اطلاعات می توانید عملیات مورد نظر را جستجو کنید. درصورت نیاز امکان حذف عملیات نیز وجود دارد. جهت مشاهده گزارش چک بر اساس وضعیت آن با کلیک بر روی دکمه مربوطه، می توانید گزارش آن را در اختیار داشته باشید. این گزارش قابلیت جستجو نیز داراست! می توانید آن را ذخیره و چاپ کنید.

ممکن است در نظر داشته باشید اطلاعات چک جدید در سیستم ثبت کنید. با انتخاب گزینه ثبت و چاپ چک در منوی نرم افزار این فرآیند قابل اجراست. پس از ثبت چک، اطلاعات ثبت شده به لیست چک های چاپ شده اضافه می شود.

جهت مشاهده لیست نیز با کلیک بر روی دکمه آن در منوی نرم افزار، لیست تمامی چک های ثبت شده قابل مشاهده و جستجو است.

نمایش لیست اسناد و ایجاد سند جدید

با انتخاب گزینه اسناد در ماژول مالی و حسابداری امکان ایجاد سند جدید وجود دارد. می بایست اطلاعات مورد نیاز را در نرم افزار وارد کنید و در نهایت سند را ثبت کنید. همچنین می توانید لیست اسناد موجود را مشاهده کرده و براساس موارد موجود جستجو کنید. در قسمت لیست اسناد امکان مشاهده جزییات، ویرایش، حذف و یا چاپ اسناد وجود دارد.

گزارشات مالی و حسابداری

در قسمت مالی و حسابداری با کلیک بر روی دکمه هر کدام از گزارشات در منوی نرم افزار،گزارش مربوطه نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل مورد نظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

نحوه تهیه گزارش حساب های سررسید شده

با انتخاب این گزینه از ماژول مالی و حسابداری گزارش مورد نظر نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز می توانید فایل را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

نحوه ثبت رسید اقساط

با انتخاب این گزینه از ماژول مالی و حسابداری با مشخص کردن نوع طرف حساب، سررسید اقساط را می توانید ثبت کنید.

لیست سررسید اقساط

با انتخاب این گزینه از ماژول مالی و حسابداری، لیست سررسید اقساط نمایش داده می شود. در صورت نیاز به حذف اقساط، این امکان وجود دارد. همچنین جهت جستجو می توانید براساس موارد موجود جستجو کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ثبت درخواست دمو و مشاوره رایگان