ارائه فاکتور

۱.برای مشاهده فاکتور میتوانید از دکمه ارائه فاکتور استفاده کنید.

 

 

۲.اگر هنگام استفاده از ارائه فاکتور در صفحه پذیرش با خطایی که در عکس زیر موجود هست ، مواجه شدید مراحل زیر را جهت رفع مشکل انجام دهید.