اطلاعات داروخانه

۱.برای تنظیم اطلاعات مربوط به داروخانه که در فرم گزارشات قابل نمایش میباشد.  مثل(نام داروخانه، آدرس، شماره تماس، موسس و مسئول فنی) باید از منوی اطلاعات پایه، اطلاعات داروخانه را انتخاب کنید.

 

۲.در فرم ورود اطلاعات داروخانه،  می توانیم تغییرات لازم را اعلام نموده و ثبت نماییم.

 

۳. نرم افزار سیناد قابلیت ثبت نسخ را برای شما فراهم نموده، شما  میتوانید با یکبار وارد کردن نام کاربری و رمز عبور  سایت تامین اجتماعی و خدمات, هنگام وصل شده به سایتها  دیگر نیاز به وارد کردن مجدد اطلاعات  ورود را نداشته باشید.