سرویس ها

۱- در منوی اطلاعات پایه، بخش سرویس ها، گزینه سرویس ها  را انتخاب نمائید.

با کلیک بر روی سرویس جدید، میتوانید سرویس جدید را وارد و ثبت نمایید.

۲- بعد از کلیک بر روی سرویس جدید، این صفحه نمایان میشود.

با پر کردن هر قسمت و کلیک دکمه ثبت، سرویس شما ثبت خواهد شد.

نکته : اگر سرویس شما در مطب ، کلینیک و بیمارستان فعال باشد، تیک فعال زده شود.

۳- بعد از وارد کردن و ثبت سرویس جدید، این صفحه نمایان میشود، در این جدول کلیه سرویس ها را می توانید مشاهده نمائید و با کلیک کنار کد هر سرویس،

آنها را ویرایش یا حذف نمائید.