نرم افزار جامع مدیریت داروخانه سیناد

وب سایت فروش اینترنتی داروخانه

 • فروشگاه اینترنتی و آنلاین
 • دارای محیط کاربری آسان و ساده
 • دارای جدید ترین ماژول های فروش
 • دارای بانک اطلاعاتای 11194 کالا
 • دارای انواع گروه های دارویی، مشخصات و قیمت
 • دارای انواع ویژگی های و شاخص ها
 • مدیریت SEO و تولید محتوا (قرارداد مجزا)
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

مکانیزه

 • + تمامی قابلیت های نسخه زنی
 • فاکتور خرید
 • گزارش گیری و کنترل خرید و فروش
 • سیستم انبارداری و انبارگردانی
 • گزارش گیری و کنترل انبار و کالا
 • حسابداری واسناد مالی و مالیاتی
 • ثبت سند حسابداری اتوماتیک و دستی
 • گزارشات حسابداری، بستن سال مالی
 • استفاده به صورت تحت شبکه
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

جامع مدیریت داروخانه

 • تمامی قابلیت های نسخه مکانیزه
 • تعریف نامحدود انبار
 • ارتباط بین چند داروخانه یا انبار با یکدیگر
 • حقوق و دستمزد و حضور و غیاب
 • ارتباط با وب سرویس ها
 • ارتباط با PDA و تلفن همراه
 • استفاده از راه دور
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

نرم افزار تخصصی پزشکی نسخه مطب
ویژه تمامی متخصصی دارای اطلاعات کامل علمی و تخصصی

مطب (فاقد قرار داد بیمه و پرونده الکترونیکی)

 • پذیرش و نوبت دهی
 • حسابداری شخصی دریافتی ها و هزینه ها
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

مطب (دارای قرارداد بیمه)

 • پذیرش و نوبت دهی
 • حسابداری شخصی دریافتی ها و هزینه ها
 • تعریف نامحدود قرارداد و بیمه
 • ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

مطب (ویژه متخصص)

 • پذیرش و نوبت دهی
 • حسابداری شخصی دریافتی ها و هزینه ها
 • تعریف نامحدود قرارداد و بیمه
 • ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پلن تخصصی (تشخیص، دارو، آزمایشات)
 • سیکل درمانی و خدماتی
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان
نرم افزار تخصصی پزشکی و درمانی
ویژه تمامی متخصصی دارای اطلاعات کامل علمی و تخصصی

کلینیک

 • پذیرش، نوبت دهی و شیفت کاری
 • صندوق، حسابداری و گزارشات مالی
 • محاسبه اتوماتیک سهم پزشک و تکنسین
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

مطب دندانپزشک

 • پذیرش، نوبت دهی و شیفت کاری
 • تقسیط خدمت و ضمانت بابت خدمت
 • ارسال و دریافت پیامک
 • صندوق، حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی و ذخیره عکس های رادیولوژی
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

کلینیک دندانپزشکی

 • پذیرش، نوبت دهی و شیفت کاری
 • تقسیط خدمت و ضمانت بابت خدمت
 • ارسال و دریافت پیامک
 • پنل پیام کوتاه و مدیریت ارتباط با بیمار
 • محاسبات اتوماتیک سهم پزشک و لابراتوار
 • صندوق، حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی و ذخیره عکس های رادیولوژی
 • یکسال پشتیبانی رایگان
نرم افزار پزشکی و مدیریت مراکز درمانی
قابل استفاده در مراکز تخصصی و عمومی

پاراکلینیک و درمانگاه

 • پذیرش، نوبت دهی و شیفت کاری
 • صندوق، حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • انبار کالا، دارو و تجهیزات پزشکی و انبارداری
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

 

جراحی محدود

 • پذیرش، نوبت دهی و برنامه اتاق عمل
 • اتاق عمل سرپایی و بستری و بیهوشی
 • صندوق و ترخیص بیمار
 • ریپورت اتاق عمل و ثبت اسناد پزشکی
 • حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • انبار کالا، دارو و تجهیزات پزشکی و انبارداری
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

بیمارستانی HIS

 • پذیرش، نوبت دهی و برنامه اتاق عمل
 • اتاق عمل سرپایی و بستری و بیهوشی
 • صندوق و ترخیص بیمار
 • ریپورت اتاق عمل و ثبت اسناد پزشکی
 • حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • انبار کالا، دارو و تجهیزات پزشکی و انبارداری
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

نرم افزار داروخانه سیناد و وب سایت فروشگاهی آنلاین

نسخه زنی (شعبه)

 • نسخه زنی بسیار راحت و کاربری آسان
 • خرید فاکتور کلی و فروش
 • تعریف داروهای ساختنی، مکمل و جایگزین
 • تعریف نامحدود قرارداد و تعهدها
 • تهیه و ارسال دیسکت بیمه
 • بروزرسانی روزانه قیمت داروها و قراردادها
 • بروزرسانی نرم افزار نسبت به تغییرات
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

داروخانه مکانیزه

 • + تمامی قابلیت های نسخه زنی
 • فاکتور خرید
 • گزارش گیری و کنترل خرید و فروش
 • سیستم انبارداری و انبارگردانی
 • گزارش گیری و کنترل انبار و کالا
 • حسابداری واسناد مالی و مالیاتی
 • ثبت سند حسابداری اتوماتیک و دستی
 • گزارشات حسابداری، بستن سال مالی
 • استفاده به صورت تحت شبکه
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

جامع مدیریت داروخانه

 • تمامی قابلیت های نسخه مکانیزه
 • تعریف نامحدود انبار
 • ارتباط بین چند داروخانه یا انبار با یکدیگر
 • حقوق و دستمزد و حضور و غیاب
 • ارتباط با وب سرویس ها
 • ارتباط با PDA و تلفن همراه
 • استفاده از راه دور
 • یکسال پشتیبانی رایگان
نرم افزار تخصصی پزشکی نسخه مطب
ویژه تمامی متخصصی دارای اطلاعات کامل علمی و تخصصی

مطب (فاقد قرار داد بیمه)

 • پذیرش و نوبت دهی
 • حسابداری شخصی دریافتی ها و هزینه ها
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

مطب (دارای قرارداد بیمه)

 • پذیرش و نوبت دهی
 • حسابداری شخصی دریافتی ها و هزینه ها
 • تعریف نامحدود قرارداد و بیمه
 • ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 


مطب (ویژه متخصص)

 • پذیرش و نوبت دهی
 • حسابداری شخصی دریافتی ها و هزینه ها
 • تعریف نامحدود قرارداد و بیمه
 • ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پلن تخصصی (تشخیص، دارو، آزمایشات)
 • سیکل درمانی و خدماتی
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان
نرم افزار تخصصی پزشکی و درمانی
ویژه تمامی متخصصی دارای اطلاعات کامل علمی و تخصصی

کلینیک

 • پذیرش، نوبت دهی و شیفت کاری
 • صندوق، حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

پاراکلینیک و درمانگاه

 • پذیرش، نوبت دهی و شیفت کاری
 • صندوق، حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • انبار کالا، دارو و تجهیزات پزشکی و انبارداری
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

جراحی محدود و بیمارستان

 

 • پذیرش، نوبت دهی و برنامه اتاق عمل
 • اتاق عمل سرپایی و بستری و بیهوشی
 • صندوق و ترخیص بیمار
 • ریپورت اتاق عمل و ثبت اسناد پزشکی
 • حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • انبار کالا، دارو و تجهیزات پزشکی و انبارداری
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان