نرم افزار جامع مدیریت داروخانه سیناد

وب سایت فروش اینترنتی داروخانه

 • فروشگاه اینترنتی و آنلاین
 • دارای محیط کاربری آسان و ساده
 • دارای جدید ترین ماژول های فروش
 • دارای بانک اطلاعاتای ۱۱۱۹۴ کالا
 • دارای انواع گروه های دارویی، مشخصات و قیمت
 • دارای انواع ویژگی های و شاخص ها
 • مدیریت SEO و تولید محتوا (قرارداد مجزا)
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

مکانیزه

 • + تمامی قابلیت های نسخه زنی
 • فاکتور خرید
 • گزارش گیری و کنترل خرید و فروش
 • سیستم انبارداری و انبارگردانی
 • گزارش گیری و کنترل انبار و کالا
 • حسابداری واسناد مالی و مالیاتی
 • ثبت سند حسابداری اتوماتیک و دستی
 • گزارشات حسابداری، بستن سال مالی
 • استفاده به صورت تحت شبکه
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

جامع مدیریت داروخانه

 • تمامی قابلیت های نسخه مکانیزه
 • تعریف نامحدود انبار
 • ارتباط بین چند داروخانه یا انبار با یکدیگر
 • حقوق و دستمزد و حضور و غیاب
 • ارتباط با وب سرویس ها
 • ارتباط با PDA و تلفن همراه
 • استفاده از راه دور
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

نرم افزار تخصصی پزشکی نسخه مطب
ویژه تمامی متخصصی دارای اطلاعات کامل علمی و تخصصی

مطب (فاقد قرار داد بیمه و پرونده الکترونیکی)

 • پذیرش و نوبت دهی
 • حسابداری شخصی دریافتی ها و هزینه ها
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

مطب (دارای قرارداد بیمه)

 • پذیرش و نوبت دهی
 • حسابداری شخصی دریافتی ها و هزینه ها
 • تعریف نامحدود قرارداد و بیمه
 • ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

مطب (ویژه متخصص)

 • پذیرش و نوبت دهی
 • حسابداری شخصی دریافتی ها و هزینه ها
 • تعریف نامحدود قرارداد و بیمه
 • ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پلن تخصصی (تشخیص، دارو، آزمایشات)
 • سیکل درمانی و خدماتی
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان
نرم افزار تخصصی پزشکی و درمانی
ویژه تمامی متخصصی دارای اطلاعات کامل علمی و تخصصی

کلینیک

 • پذیرش، نوبت دهی و شیفت کاری
 • صندوق، حسابداری و گزارشات مالی
 • محاسبه اتوماتیک سهم پزشک و تکنسین
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

مطب دندانپزشک

 • پذیرش، نوبت دهی و شیفت کاری
 • تقسیط خدمت و ضمانت بابت خدمت
 • ارسال و دریافت پیامک
 • صندوق، حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی و ذخیره عکس های رادیولوژی
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

کلینیک دندانپزشکی

 • پذیرش، نوبت دهی و شیفت کاری
 • تقسیط خدمت و ضمانت بابت خدمت
 • ارسال و دریافت پیامک
 • پنل پیام کوتاه و مدیریت ارتباط با بیمار
 • محاسبات اتوماتیک سهم پزشک و لابراتوار
 • صندوق، حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی و ذخیره عکس های رادیولوژی
 • یکسال پشتیبانی رایگان
نرم افزار پزشکی و مدیریت مراکز درمانی
قابل استفاده در مراکز تخصصی و عمومی

پاراکلینیک و درمانگاه

 • پذیرش، نوبت دهی و شیفت کاری
 • صندوق، حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • انبار کالا، دارو و تجهیزات پزشکی و انبارداری
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

 

جراحی محدود

 • پذیرش، نوبت دهی و برنامه اتاق عمل
 • اتاق عمل سرپایی و بستری و بیهوشی
 • صندوق و ترخیص بیمار
 • ریپورت اتاق عمل و ثبت اسناد پزشکی
 • حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • انبار کالا، دارو و تجهیزات پزشکی و انبارداری
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

بیمارستانی HIS

 • پذیرش، نوبت دهی و برنامه اتاق عمل
 • اتاق عمل سرپایی و بستری و بیهوشی
 • صندوق و ترخیص بیمار
 • ریپورت اتاق عمل و ثبت اسناد پزشکی
 • حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • انبار کالا، دارو و تجهیزات پزشکی و انبارداری
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

نرم افزار داروخانه سیناد و وب سایت فروشگاهی آنلاین

نسخه زنی (شعبه)

 • نسخه زنی بسیار راحت و کاربری آسان
 • خرید فاکتور کلی و فروش
 • تعریف داروهای ساختنی، مکمل و جایگزین
 • تعریف نامحدود قرارداد و تعهدها
 • تهیه و ارسال دیسکت بیمه
 • بروزرسانی روزانه قیمت داروها و قراردادها
 • بروزرسانی نرم افزار نسبت به تغییرات
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

داروخانه مکانیزه

 • + تمامی قابلیت های نسخه زنی
 • فاکتور خرید
 • گزارش گیری و کنترل خرید و فروش
 • سیستم انبارداری و انبارگردانی
 • گزارش گیری و کنترل انبار و کالا
 • حسابداری واسناد مالی و مالیاتی
 • ثبت سند حسابداری اتوماتیک و دستی
 • گزارشات حسابداری، بستن سال مالی
 • استفاده به صورت تحت شبکه
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

جامع مدیریت داروخانه

 • تمامی قابلیت های نسخه مکانیزه
 • تعریف نامحدود انبار
 • ارتباط بین چند داروخانه یا انبار با یکدیگر
 • حقوق و دستمزد و حضور و غیاب
 • ارتباط با وب سرویس ها
 • ارتباط با PDA و تلفن همراه
 • استفاده از راه دور
 • یکسال پشتیبانی رایگان
نرم افزار تخصصی پزشکی نسخه مطب
ویژه تمامی متخصصین دارای اطلاعات کامل علمی و تخصصی

مطب (فاقد قرار داد بیمه)

 • پذیرش و نوبت دهی
 • حسابداری شخصی دریافتی ها و هزینه ها
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

مطب (دارای قرارداد بیمه)

 • پذیرش و نوبت دهی
 • حسابداری شخصی دریافتی ها و هزینه ها
 • تعریف نامحدود قرارداد و بیمه
 • ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 


مطب (ویژه متخصص)

 • پذیرش و نوبت دهی
 • حسابداری شخصی دریافتی ها و هزینه ها
 • تعریف نامحدود قرارداد و بیمه
 • ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پلن تخصصی (تشخیص، دارو، آزمایشات)
 • سیکل درمانی و خدماتی
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان
نرم افزار تخصصی پزشکی و درمانی
ویژه تمامی متخصصین دارای اطلاعات کامل علمی و تخصصی

کلینیک

 • پذیرش، نوبت دهی و شیفت کاری
 • صندوق، حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

پاراکلینیک و درمانگاه

 • پذیرش، نوبت دهی و شیفت کاری
 • صندوق، حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • انبار کالا، دارو و تجهیزات پزشکی و انبارداری
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

 

جراحی محدود و بیمارستان

 

 • پذیرش، نوبت دهی و برنامه اتاق عمل
 • اتاق عمل سرپایی و بستری و بیهوشی
 • صندوق و ترخیص بیمار
 • ریپورت اتاق عمل و ثبت اسناد پزشکی
 • حسابداری و گزارشات مالی
 • ثبت سند به صورت اتوماتیک و دستی
 • انبار کالا، دارو و تجهیزات پزشکی و انبارداری
 • تعریف قرارداد بیمه، ارسال و تهیه دیسکت بیمه
 • پرونده الکترونیکی و مدیریت ارتباط با بیمار
 • بایگانی اسناد پزشکی بیمار و اسکن مدارک
 • یکسال پشتیبانی رایگان

آرشیو فایل

قابلیت بلیگانی و آرشیو فایل، تصاویر و فیلم، قابلیت دریافت، ذخیره اطلاعات در سرور FTP...
بیشتر بخوانید

نمایشگر باجه

نمایش شماره نوبت هر بیمار جهت مراجعه به باجه موردنظر جهت جلوگیری از ازدحام...
بیشتر بخوانید

زیر سیستم حسابداری

قابلیت تعریف طرف حسابها و ارتباط با اسناد حسابداری، ذقابلیت تعریف کدینگ شناور، قابلیت ...
بیشتر بخوانید

اموال و اثاثیه

با هدف پوشش کلیه نیازهای حیطه کاری اموال طراحی شده است. این ماژول وظیفه مکانیزاسیون و مدیریت عملیات مربوط اموال سازمانی را ...
بیشتر بخوانید

وب سرویس

جهت یکپارچه سازی و انتقال اطلاعات بین مراکز درمانی به صورت آنلاین ...
بیشتر بخوانید

ثبت اثر انگشت

قابلیت تشخیص بیماران در هنگام مراجعه، تشخیص کلیه اعضاء خانواده ...
بیشتر بخوانید

قلم نوری

ابزاری نوین برای انتقال اطلاعات، قابلیت قلم نوری برای ثبت نسخ، تشخیص پزشک و ... دیگر به تایپ نیازی نمی باشد...
بیشتر بخوانید

سامانه پشتیبان گیری اتوماتیک

بازیابی داده اصلی پس از از بین رفتن داده به صورت اتوماتیک و یا حتی دستی...
بیشتر بخوانید

ماژول پیامک

ارسال دستی – ارسال اتوماتیک – ارسال لیستی – پاسخگوی خودکار – تحت شبکه
بیشتر بخوانید

نمایشگر مرکزی

نمایشگر پذیرش جهت مدیریت صف و فراخوانی بیمار، قابلیت مدیریت بخش
بیشتر بخوانید

نوبت دهی اینترنتی

نوبت دهی اینترنتی در واقع منظور نوبت گرفتن از طریق پنل و سایت اختصاصی ...
بیشتر بخوانید

انبار ریالی

امکان معرفی انواع سند ورود/خروج کالا، امکان ... جهت کنترل و مدیریت ورود و خروج کالای یک شرکت، سازمان، کلینیک و یا هر مرکز دیگری
بیشتر بخوانید

صف انتظار و نوبت گیری

دادن نوبت به صورت اتوماتیک قبل از پذیرش و ایجاد نظم در محل کار. کاربرد این نوع سیستم برای تمامی...
بیشتر بخوانید

طراحی وب سایت

قابلیت مدیریت محتوا و امکانات مدیریتی حرفه ای, قابلیت ارتباط با سرور محلی
بیشتر بخوانید

انتقال اطلاعات

انتقال اطلاعات صندوق، انتقال اطلاعات خدمات ارائه شده به کارکنان و اعضای ...
بیشتر بخوانید

استند

مانیتور، کیبورد صنعتی عددی، کیبورد انتخاب منو، سیستم صوتی، بارکدخوان، چاپگر حرارتی، وب کم ...
بیشتر بخوانید

زیر سیستم انبار

قابلیت محاسبه موجودی کالا، محاسبه کالاها مصرفی، امکان تعریف کدینگ سه سطحی کالا، تشخیص و یادآوری حداقل موجودی انبار ...
بیشتر بخوانید

فراخوان صوتی

فراخوان بیمار توسط ریموت کنترل پزشک، قابلیت ارتباط با نوبت دهی اینترنتی و…
بیشتر بخوانید