تعریف کاربر

  1. برای تعریف کاربر جدید، ابتدا باید پرسنل را تعرف نموده..

 

 

۲. در صفحه ورود  اطلاعات پرسنل ، مشخصات پرسنل مربو.طه را وارد می نماییم.

۳. حال باید گزینه تعریف کاربر را از منوی اطلاعات پایه انتخاب نموده..

 

 

۴.  در صفحه تعریف کاربر ابتدا پرسنلی را که تعریف نمودیم را انتخاب میکنیم و نام کاربری و رمز را به آن اختصاص می دهیم، و دکمه کاربر فعال است را تیک می زنیم.

**دقت کنید نام کاربر را انگلیسی وارد نمایید و اینکه برای غیر فعال کردن کاربر موردنظر فقط تیک کاربر فعال  است را بر میداریم.