سقف سن

۱.برای تعیین سقف سن برای دارو ابتدا باید دارو را در منو ورود اطلاعات دارویی انتخاب کنید و روی مدیریت بیمه دارو کلیک کنید.

 

 

۲. اگر برای دارویی سقف سن تعیین شده باشد در ردیف سن نمایش داده میشود.

 

 

۳. اگر نیاز به تغییر سقف سن داشتید روی بیمه مورد نظر دو بار کلیک کنید تا اطلاعات بیمه نمایش داده شود سپس بعد از تغییرات روی (+) کلیک کنید..

 

 

۴. و سپس میتونید دارو را در پذیرش چک کنید و مطمئن شوید تغییرات حاصل شده است.

 

 

۵. اگر سن شخصی که شماره بیمه ان را وارد کردید بالای ۱۲ سال باشد دارو خودکار ازاد حساب میشود و اگر سن شخص از ۱۲ سال کمتر باشد دارو بیمه ای حساب میشود.