ورود اطلاعات دارویی

۱. با استفاده از فرم ورود اطلاعات دارویی میتوانیم داروی جدید ثبت کنیم ، یا مشخصات داروی موجود را ویرایش کنیم.

 

 

۲. باید در این مرحله برای دارویی که بیمه ای است باید کد ملی دارو را وارد کنید و مطمئن باشید کد ملی دارو ۵ رقمی باشد.

*اگر دارو بیمه ای هست باید علاوه بر وارد کردن کد ملی ، تیک شامل بیمه را هم بزنید.

*با تیک دار کردن مجوز فروش ، در صفحه پذیرش اجازه فروش دارو داده میشود.

*بعد از تعریف دارو ، بارکد دارو را وارد کنید.

*و در اخر با زدن دکمه ثبت اطلاعات ذخیره میشود.