آموزش تعرفه خدمات دارویی

آموزش تعرفه خدمات دارویی سال مصوبه فروردین ۱۳۹۸ ویژه داروخانه های روزانه...

راهنمایی جهت ثبت داروی جدید و کدملی جدید در ورژن 6.0.3.0

ثبت داروی جدیدویرایش کد ملی دارو ثبت داروی جدید...

آموزش بروزرسانی نرم افزار داروخانه سیناد به ورژن 7.0.1.0

1.نکات مهم قبل از بروزرسانی2.چک کردن نسخه سیناد3.پشتیبان گیری4.نصب نرم افزرار...

آموزش تغییر کدملی در نرم افزار داروخانه سیناد

نکته: هرگونه تغییراتی در صفحه مدیریت بیمه داروها بصورت خودکار ذخیره می...

آموزش سطح دسترسی کاربران

اگر در هنگام کار با نرم افزار داروخانه سیناد با خطای شما دسترسی لازم را...

قراردادن بیمه کمیته به عنوان زیر بیمه خدمات درمانی

1. ابتدا از منوی بیمه, قرادادهای بیمه را انتخاب میکنیم   ...

گرفتن فایل پشتیبان از نرم افزار داروخانه سیناد

لطفا جهت حفظ اطلاعات موارد زیر را رعایت...

اقلام دارویی اعلام شده مسلح که شامل تعرفه نمی شوند

برای اینکه اقلام اعلام شده بصورت خودکار تعرفه دارویی به آن تعلق نگیرد باید...