کدینگ حسابداری

لیست گروه حساب

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست گروه حساب را انتخاب نمایید

 

لیست گروه حساب هایی که ایجا کرده اید را میتوانید مشاهده نمایید در این قسمت و همچنین با کلیک بر روی تعریف گروه حساب جدید میتوانید گروه حساب جدید خود را ایجاد نمایید.

 

 

لیست حساب کل

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست حساب کل را انتخاب نمایید.

 

لیست حساب های کل که ایجادکرده اید را میتوانید مشاهده نمایید در این قسمت و همچنین با کلیک بر روی تعریف حساب کل جدید میتوانید حساب مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

 

 

لیست حساب معین

 

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست حساب معین را انتخاب نمایید.

 

لیست حساب های معین که ایجادکرده اید را میتوانید مشاهده نمایید در این قسمت و همچنین با کلیک بر روی تعریف حساب معین جدید میتوانید حساب مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

 

 

لیست حساب تفضیلی

 

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست حساب تفضیلی را انتخاب نمایید.

 

لیست حساب های تفضیلی که ایجادکرده اید را میتوانید مشاهده نمایید در این قسمت و همچنین با کلیک بر روی تعریف حساب تفضیلی جدید میتوانید حساب مورد نظر خود را ایجاد نمایید.


در این صفحه میتوانید نوع حساب معین که از قبل در حساب معین تعریف نموده اید را انتخاب و فیلد های مورد نظر را پرنمایید و با کلیک بر روی ذخیره حساب تفضیلی مورد نظر برای حساب معین مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

 

لیست سال مالی

 

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست سالی مالی را انتخاب نمایید.


که با کلیک بر روی تعریف سالی مالی جدید میتوانید لیست سالی و مالی جدید خود را ایجاد نمایید.

 

 

 

در صفحه لیست سالی و مالی بات کلیک بر روی فلش مشکی رنگ کنار لیست سالی و مالی ها سه گزینه برای شما نمایش داده میشود جزِئیات ،ویرایش، حذف که با کلیک بر روی هر کدام از این گزینه ها طبق تصاویر زیر میتوانید جزئیات لیست و ویرایش لیست و یا حتی حذف لیست را انجام دهید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *