گزارش دفتر روزنامه

در این نوشته به آموزش  گزارش دفتر روزنامه در نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

از منوی مالی و حسابداری –گزارش دفتر روزنامه را انتخاب نماییددر صفحه جستجو گزارش دفتر روزنامه با توجه با تاریخ و یا تاریخ های مورد نظر میتونید لیستی از جزئیات مراحل کار ثبت شده را مشاهده نمایید .در کل دفتر روزنامه عین ردیف شماره می اندازد. یعنی خط به خط کار هایی که انجام شده را نمایش میدهد.و دفتر روزنامه فقط حالت نمایشی دارد .و جزئیات را به طور کامل نمایش میدهد. در جدول نمایش داده شده .در صفحه جستجو دفتر روزنامه شما شماره روزنامه و شماره ثابت و شماره سند و دفتر کل مربوطه و تاریخ ثبت و توضیحات که درقسمت شرح می آید .و مبلغ بدهکار و بستانکار را به صورات ریال مشاهده مینمایید.که هر کدام از این ستون های جدول جزئیات را به صورت خط به خط به شما نمایش میدهد.

توضیحات بیشتر:(

گزارش دفتر روزنامه یا دفتر روزنامه عمومی دفتری است .که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می‌شوند.

در گروه دفاتر حساب‌داری، دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل با هم دفاتر رسمی یا قانونی را تشکیل می‌دهند. دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران نیز دستهٔ دیگری است. که به آن دفاتر غیر رسمی یا کمکی می‌گویند.

دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر عملیات روزانه (با بار مالی) خود را در آن ثبت می‌کند. برخی تاجران گروهی از عملیات‌ها را در دفاتر دیگری نیز ثبت می‌کنند، مثلاً عملیات مربوط به فروش کالای خاص یا عملیات مربوط بین تاجر و تاجر بخصوصی که برای تاجر حائز اهمیت ویژه‌ای است)

دفتر کل عبارتست:(از دفتری که حساب‌ها پس از طبقه‌بندی، به‌طور جداگانه در آن نگهداری می‌شوند. این حساب‌ها ممکن است. به صورت صفحات یک دفتر یا به صورت کارت‌ها و اوراق آزاد باشند. البته طبق قانون تجارت ایران، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل، مجاز نیست.)

در این نوشته به آموزش  گزارش دفتر روزنامه در نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

از منوی مالی و حسابداری –گزارش دفتر روزنامه را انتخاب نماییددر صفحه جستجو گزارش دفتر روزنامه با توجه با تاریخ و یا تاریخ های مورد نظر میتونید لیستی از جزئیات مراحل کار ثبت شده را مشاهده نمایید .در کل دفتر روزنامه عین ردیف شماره می اندازد. یعنی خط به خط کار هایی که انجام شده را نمایش میدهد.و دفتر روزنامه فقط حالت نمایشی دارد .و جزئیات را به طور کامل نمایش میدهد. در جدول نمایش داده شده .در صفحه جستجو دفتر روزنامه شما شماره روزنامه و شماره ثابت و شماره سند و دفتر کل مربوطه و تاریخ ثبت و توضیحات که درقسمت شرح می آید .و مبلغ بدهکار و بستانکار را به صورات ریال مشاهده مینمایید.که هر کدام از این ستون های جدول جزئیات را به صورت خط به خط به شما نمایش میدهد.

توضیحات بیشتر:(

گزارش دفتر روزنامه یا دفتر روزنامه عمومی دفتری است .که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می‌شوند.

در گروه دفاتر حساب‌داری، دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل با هم دفاتر رسمی یا قانونی را تشکیل می‌دهند. دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران نیز دستهٔ دیگری است. که به آن دفاتر غیر رسمی یا کمکی می‌گویند.

دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر عملیات روزانه (با بار مالی) خود را در آن ثبت می‌کند. برخی تاجران گروهی از عملیات‌ها را در دفاتر دیگری نیز ثبت می‌کنند، مثلاً عملیات مربوط به فروش کالای خاص یا عملیات مربوط بین تاجر و تاجر بخصوصی که برای تاجر حائز اهمیت ویژه‌ای است)

دفتر کل عبارتست:(از دفتری که حساب‌ها پس از طبقه‌بندی، به‌طور جداگانه در آن نگهداری می‌شوند. این حساب‌ها ممکن است. به صورت صفحات یک دفتر یا به صورت کارت‌ها و اوراق آزاد باشند. البته طبق قانون تجارت ایران، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل، مجاز نیست.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *