گزارش روزانه صندوق

۱. برای بدست اوردن گزارش جامع از پرداختی ها بصورت سالیانه و اماری از ویزیتهای انجام شده.

 

 

۲. رنج تاریخ و زمان مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه پرینت را کلیک کنید.

 

 

۳. امار لیست ویزیت ها و خدمات انجام شده در بازه زمانی مشخص قابل مشاهده میباشد.