لیست پذیرش

۱. از منوی پذیرش کلینیک و انتخاب لیست پذیرش میتوانید به لیست پذیرش ها دسترسی داشته باشید.

 

 

۲.جهت ثبت سرویس جدید برای بیمار مورد نظر از گزینه سرویس جدید استفاده کنید.

 

 

۲-۱.در صفحه ثبت سرویس جدید ، اطلاعات بیمار بصورت خودکار نمایش داده می شود و نیازی به وارد کردن مجدد اطلاعات نیست.

 

 

۳.با انتخاب دکمه حذف،میتوانید پذیرش انتخابی را از لیست حذف کنید.

 

 

۳-۱.در صورت اطمینان از حذف، دکمه حذف را بزنید.

 

۴. همچنین امکان ویرایش پذیرشهای ثبت شده با انتخاب  دکمه ویرایش برای شما فراهم شده است.

 

 

۴-۱.در صفحه ویرایش ، اطلاعات بیمار و خدمتهای ثبت شده را تغییر دهید.

 

 

۵.با استفاده از دکمه پرداخت میتوانید صورتحساب  موجود را مشاهده  و پرداخت کنید.

 

 

۵-۱. در باکس مبلغ پرداختی،با زدن دکمه Ctrl+Enter  کل مبلغ صورتحساب در باکس وراد می شود و یا اینکه مبلغ موردنظر را وارد نمایید.

 

 

۶.برای هر پذیرش یک نوبت اختصاص داده می شود که با استفاده از دکمه چاپ نوبت، می توانید شماره نوبت مربوطه را پرینت و در اختیار بیمار قرار دهید.

 

 

۶-۱. فیش نوبت بیمار ، حاوی شماره پرونده و وضعیت پرداخت و خدمت مورد تقاضا می باشد.

 

 

۷.جهت دریافت رسید پرداخت جهت ارائه به بیمه تکمیلی از گزینه رسید پرداخت استفاده کنید.

 

۷-۱. با انتخاب چاپگر مربوطه، رسید مورد نظر را پرینت و در اختیار بیمار قرار دهید.

 

 

۸.جهت ارائه فاکتور به بیمار،از گزینه فاکتور بیمار استفاده کنید.

 

 

۸-۱.فاکتور بیمار با  ذکر جزییات مربوط به پرونده بیمار در اختیار شما قرار می گیرد.

 

 

۹.با استفاده از دکمه مربوط به برنامه درمان، میتوانید لیست جلسات مربوط به درمان بیمار را مشاهده کنید.

 

 

 

۱۰.برای چاپ لیست بیماران براساس روز ویزیت از گزینه چاپ لیست میتوانید استفاده کنید.

 

 

۱۰-۱.با انتخاب رنج زمانی موردنظر، دکمه چاپ را بزنید.

 

 

۱۰-۲. هنگام چاپ ممکن است یک کادر زرد رنگ در قسمت بالای مروگر ظاهر شود. ابتدا باید دکمه option بزنید و اولین گزینه را انتخاب کنید(Allow pop-ups for….)  و بعد صفحه چاپ ظاهر می شو.

فقط برای دفعه اول که از این قسمت استفاده میکنید  باید این تنظیمات را انجام دهید.

 

 

۱۰-۳. صفحه پیش نمایش مربوط به پرینت لیست بیماران  بصورت زیر برایتان قابل مشاهده می باشد.