نحوه نصب Anydesk

در ابتدا نرم افزار را دانلود کنید سپس روی نرم افزار کلیک کنید

انی دسک

سپس روی گزینه install anydesk کلیک کنید

در صفحه جدید روی Accept &Install کلیک کنید

نصب انی دسک

در عکس پایین در پنل سمت چپ کد ۹ رقمی آیدی شما می باشد

اموزش انی دسک

برای متصل شدن شخص دیگر به سیستم شما باید از این کد ۹ رقمی استفاده کنید

و برای متصل شدن به سیستم دیگر کدسیستم موردنظر را در این کادر قرار بدهید

کد انی دسک

ثبت درخواست دمو و مشاوره رایگان