صندوق

۱. برای اضافه کردن کارتخوان و ایجاد حساب جدید گزینه صندوق را انتخاب کنید.

 

۲. با کلیک روی اضافه کردن کارتخوان صفحه پایین برای شما باز میشود.

با اضافه کردن اطلاعات کارتخوان مورد نظر و کلیک روی دکمه ایجاد دستگاه کارتخوان به سستم اضافه میشود.

 

۳. با کلیک روی ایجاد حساب جدید صفحه پایین برای شما باز میشود برای ایجاد حساب جدید اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید سپس دکمه ایجاد را کلیک کنید تا اطلاعات حساب جدید ذخیره شود.