Category: آموزش مالی و حسابداری در نرم افزار مدیریت کلینیک

گزارش چک

در این نوشته به آموزش گزارش چک در نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

از منوی مالی و حسابداری – گزارش چک را انتخاب نماییدو تا صفحه ی گزارش چک برای شما نمایش داده شود.


در صفحه ی گزارش چک، شما میتوانید. در قسمت وضعیت چک وضعیت هر کدام از چک هایی که میخواهید را انتخاب نموده.  که شامل (ابطال شده، پرداختی، وصول چک پرداختی،برگشت چک پرداختی، عودت چک پرداختی از طرف حساب، دریافتی، وصول چک دریافتی، خرج کردن چک دریافتی.برگشت چک دریافتی، عودت چک دریافتی به طرف حساب و …)می باشد.از لیست باز شده. در زیر منوی وضعیت چک که همه ی این وضعیت های نوشته شده. قبلا در قسمت تعریف چک مشخص نموده اید را مشاهده نموده و انتخاب نمایید. و برروی جستجو کلیک نموده تا گزارش خواسته شده نمایش داده شود.در همین صفحه در قسمتی که با خط قرمز رنگ دور آن را خط کشیده ایم. و با فلش قرمز رنگ به آن اشاره شده است میتوانید. با استفاده از گزینه پرینت از صفحه گزارش موجود پرینت گرفته و یا با استفاده از گزینه ذخیره با پسوند های متفاوت ذخیره نمایید .و با استفاده از گزینه openمیتوانید گزارش درخواست شده که نمایش داده شده است .را در نرم افزار های متفاوت باز کنید. و در اخر اگر از صفحه گزارش چک خواسته شده پس از پرینت ،رویت و یا ذخیره آن میخواهید خارج شوید بر روی بازگشت کلیک نمایید.تا از صفحه گزارش خارج شوید.

امیدواریم آموزش گذاشته شده در بخش آموزش گزارش چک کمک شایانی برای کار در این بخش به شما مشتری گرامی کرده باشد.

بیشتر بخوانید

گزارش مرور حسابها

در این نوشته به آموزش گزارش مرور حساب ها در نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

 

از منوی مالی و حسابداری بر روی گزارش حسابداری کلیک نمایید و در لیست باز شده گزینه گزارش مرور حساب ها را انتخاب نمایید. تا صفحه ی گزارش  حساب ها برای شما نمایش داده شود .

 

در صفحه ی  نمایش داده شده .در جدولی که در همین صفحه به شما نمایش داده میشود .گزارش  تمامی حساب ها را مشاهده میکنید . که این جدول شامل کد حساب، نام طرف حساب که از قبل در قسمت تعاریف و اطلاعات پایه ثبت نموده اید ، مبلغ بدهکاری و بستانکاری هر کدام از حساب ها  که مبلغ بدهکاری به صورت ریال و مبلغ بستانکاری هم به صورت ریال نمایش داده میشود و به خصوص در قسمت وضعیت ، وضعیت حساب که همان بدهکار بودن طرف حساب یا بستانکار بودن  طرف حساب میباشد، را به ما نمایش میدهد .که میتوانید متوجه شوید  کدام طرف حساب چه مبلغی بدهکار و یا بستانکار میباشد و اینکه شما میتوانید گزارش نمایش داده شده را در قسمتی که باخط قرمز رنگ  و با فلش قرمز رنگ به آن اشاره شده است  تنظیمات زیر را انجام دهید .

با استفاده از گزینه پرینت میتوانید از گزارش حساب های  نمایش داده شده پرینت بگیرید. و با انتخاب گزینه ذخیره در همین صفحه  میتوانید با پسوند ها ی  متفاوت  فایل گزارش  حساب ها ی نمایش داده شده را ذخیره نمایید و حتی شما میتوانید با استفاده از گزینه  open گزارشات حساب های  نمایش داده شده خود را در نرم افزار های متفاوت باز کرده و مشاهده نمایید.

بیشتر بخوانید

گزارش بدهکار / بستانکار

در این نوشته به آموزش گزارش بدهکار و بستانکار میپردازیم.

 

گزارشات بدهکاران و بستانکاران

از منوی مالی و حسابداری -گزارشات حسابداری -از لیست باز شده با انتخاب گزینه گزارشات بدهکاران و بستانکاران وارد محیط گزارش میشوید.

 

صفحه گزارش بدهکاران و بستانکاران

در صفحه ی نمایش داده شده در تصویر بالا فیلد گروه و وضعیت را باید حتما پر نمایید. تا گزارش بدهکاران و بستانکاران مورد نظر برای شما نمایش داده شود.
با کلیک بر روی گروه زیر منوی گروه که از قبل تعریف نموده اید. برای شما نمایش داده میشود. که میتوانید بسته به گزارشی که میخواهید به شما نمایش داده شود. انتخاب نمایید گروه مورد نظر خود را. و با کلیک بر روی گزینه وضعیت .وضعیت دلخواه خود بسته به گزارشی که میخواهید را که شامل بدهکار و بستنکار است را انتخاب و یا با انتخاب گزینه همه میتوانید .گزارش بدهکار و بستانکار هر کدام از گروه یا تمامی گروه ها را با کلیک بر روی گزینه جستجو در همین صفحه برای شما نمایش داده میشود.
که در همین صفحه شما میتوانید از گزارش مورد نظر خود با استفاده از گزینه پرینت پرینت گرفته. و با استفاده از گزینه ذخیره آن را با هر پسوندی که بخواهید در سیستم خود ذخیره نمایید. و با استفاده از گزینه openمیتوانید گزارش مورد نظر خود را در برنامه دلخواه باز نمایید. و با انتخاب گزینه بستن که در صفحه آن را به رنگ قرمز طراحی کرده اند میتوانید. صفحه گزارش خود را ببندید.

در جدول گزارش نمایش داده شده که در همین صفحه مشاهده مینمایید. این جدول شامل نام طرف حساب، بدهکاران،بستانکاران،و وضعیت بدهکاری و بستانکاری هر کدام از گروه انتخابی را نمایش میدهد.

 

بیشتر بخوانید

گزارش تفضیلی بانک/صندوق

.

در این نوشته به آموزش گزارش تفضیلی بانک و صندوق میپردازیم.

 

از منوی مالی و حسابداری– گزارش تفضیلی بانک و صندوق را انتخاب نمایید. تا وارد صفحه ی  صورتحساب تفضیلی بانک و صندوق شوید.

 

در صفحه صورتحساب تفضیلی بانک و صندوق انتخاب نمایید صورتحساب نمایش داده شده از صندوق،بانک و یا تنخواه باشد و با استفاده از فیلد بانک .بانک مورد نظر خود را که قبلا تعریف نموده اید را انتخاب نمایید.  تاریخ مورد نظر خود را  که میتوانید. در بازه زمانی انتخاب نمایید را وارد نمایید و بر روی جستجو کلیک نمایید. تا صورت حساب مورد نظر به شما در جدول زیر نمایش داده شود . و حتی در همین صفحه میتوانید. صورت حساب مورد نظر را چاپ نمایید.یا اینکه با انتخاب گزینه بستن میتوانید گزارش دیده شده را ببندید.

در جدول گزارش صورت حساب تفضیلی بانک و صندوق  نمایش داده شده در همین صفحه میتوانید. شماره سند ثبت شده در این قسمت نمایش داده میشود ،تاریخ ثبت شدن سند مورد نظر در این قسمت به ما نمایش داده میشود ،نام شخص،عملیات،شرح(به ما نمایش میدهد جزِئیات گزارش گرفته شده هر کدام از سند ها را)،شماره پیگیری،مبلغ بدهکاری و بستانکاری و مانده  را مشاهده نمایید. و در قسمت تشخیص سیستم خودش به طور اتوماتیک تشخیص میدهد که بدهکار هست یا نه و در همین فیلد به ما نمایش داده میشود.

 

بیشتر بخوانید

گزارش هزینه و درآمد تفضیلی

در این نوشته به آموزش گزارش هزینه و درامد تفضیلی نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

از منوی مالی و حسابداری-گزارش هزینه و درامد تفضیلی را انتخاب نمایید


در صفحه صوتحساب تفضیلی هزینه و درامد میتوانید نوع گزارش را انتخاب نمایید و درقسمت دفتر میتوانید انتخاب نمایید که مربوط به کدام دفتر را برای شما نمایش دهد و حتی با وارد کردن تاریخ مورد نظر و کلیک بر روی جستجو میتوانید گزارش مورد نظر را مشاهده نمایید

امیدواریم آموزش گذاشته شده کمک شایانی برای کار در این بخش به شما مشتری گرامی کرده باشد.

بیشتر بخوانید

گزارش تفضیلی اشخاص

در این نوشته به آموزش گزارش تفضیلی اشخاص در نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

از منوی مالی و حسابداری-گزارش تفضیلی اشخاص را انتخاب نمایید


در صفحه صوتحساب تفضیلی اشخاص . با انتخاب گروهی که از قبل تعریف نموده اید میتوانید گزارش خود را مشاهده نمایید و حتی با وارد کردن تارخ مورد نظر و با کلیک بر روی جستجو میتوانید گزارش تفضیلی مورد نظر خود را مشاهده نمایید که امکان چاپ و ذخیره گزارش مورد نظر هم در همین صفحه وجود دارد

امیدواریم آموزش گذاشته شده کمک شایانی برای کار در این بخش به شما مشتری گرامی کرده باشد.

بیشتر بخوانید

گزارش دفاتر

در این نوشته به آموزش گزارش دفاتر در نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

از منوی مالی و حسابداری-گزارش دفاتر را انتخاب نمایید.


در صفحه صورت حساب دفاتر با پر کردن فیلد های مورد نظر چون دفاتر کل:که بر اساس همان گروه هایی که از قبل تعیین کرده اید .باید انتخاب نماییدو دفتر معین:که همان زیر مجوعه های دفتر کل میباشد. و تفضیلی:که زیر مجوعه معین را به ما نمایش میدهد را انتخاب مینمایید. و  بازه تاریخ مورد نظر را وارد می نمایید و در اخر بر روی جستجو کلیک نمایید. تا گزارش مورد نظر برای شما نمایش داده شود . که در جدول گزارش نمایش داده شده  که شامل ستون های شماره سند ،شماره، تاریخ ثبت سند، نام شخص ، عملیات انجام شده، شرح که همان توضیحات وارد شده موقع ثبت سند میباشد، مبلغ بدهکاری ،مبلغ بستانتکاری، مبلغ مانده و تشخیص میباشد را مشاهده می نمایید.و حتی با انتخاب گزینه چاپ میتوانید گزارش مورد نظر خود را چاپ نمایید. و با انتخاب گزینه قرمز رنگ بستن میتوانید گزارش گرفته شده را ببندید.

امیدواریم آموزش گزارش دفاتر گذاشته شده کمک شایانی برای کار در این بخش به شما مشتری گرامی کرده باشد.

بیشتر بخوانید

گزارش دفتر روزنامه

در این نوشته به آموزش  گزارش دفتر روزنامه در نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

از منوی مالی و حسابداری –گزارش دفتر روزنامه را انتخاب نماییددر صفحه جستجو گزارش دفتر روزنامه با توجه با تاریخ و یا تاریخ های مورد نظر میتونید لیستی از جزئیات مراحل کار ثبت شده را مشاهده نمایید .در کل دفتر روزنامه عین ردیف شماره می اندازد. یعنی خط به خط کار هایی که انجام شده را نمایش میدهد.و دفتر روزنامه فقط حالت نمایشی دارد .و جزئیات را به طور کامل نمایش میدهد. در جدول نمایش داده شده .در صفحه جستجو دفتر روزنامه شما شماره روزنامه و شماره ثابت و شماره سند و دفتر کل مربوطه و تاریخ ثبت و توضیحات که درقسمت شرح می آید .و مبلغ بدهکار و بستانکار را به صورات ریال مشاهده مینمایید.که هر کدام از این ستون های جدول جزئیات را به صورت خط به خط به شما نمایش میدهد.

توضیحات بیشتر:(

گزارش دفتر روزنامه یا دفتر روزنامه عمومی دفتری است .که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می‌شوند.

در گروه دفاتر حساب‌داری، دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل با هم دفاتر رسمی یا قانونی را تشکیل می‌دهند. دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران نیز دستهٔ دیگری است. که به آن دفاتر غیر رسمی یا کمکی می‌گویند.

دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر عملیات روزانه (با بار مالی) خود را در آن ثبت می‌کند. برخی تاجران گروهی از عملیات‌ها را در دفاتر دیگری نیز ثبت می‌کنند، مثلاً عملیات مربوط به فروش کالای خاص یا عملیات مربوط بین تاجر و تاجر بخصوصی که برای تاجر حائز اهمیت ویژه‌ای است)

دفتر کل عبارتست:(از دفتری که حساب‌ها پس از طبقه‌بندی، به‌طور جداگانه در آن نگهداری می‌شوند. این حساب‌ها ممکن است. به صورت صفحات یک دفتر یا به صورت کارت‌ها و اوراق آزاد باشند. البته طبق قانون تجارت ایران، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل، مجاز نیست.)

در این نوشته به آموزش  گزارش دفتر روزنامه در نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

از منوی مالی و حسابداری –گزارش دفتر روزنامه را انتخاب نماییددر صفحه جستجو گزارش دفتر روزنامه با توجه با تاریخ و یا تاریخ های مورد نظر میتونید لیستی از جزئیات مراحل کار ثبت شده را مشاهده نمایید .در کل دفتر روزنامه عین ردیف شماره می اندازد. یعنی خط به خط کار هایی که انجام شده را نمایش میدهد.و دفتر روزنامه فقط حالت نمایشی دارد .و جزئیات را به طور کامل نمایش میدهد. در جدول نمایش داده شده .در صفحه جستجو دفتر روزنامه شما شماره روزنامه و شماره ثابت و شماره سند و دفتر کل مربوطه و تاریخ ثبت و توضیحات که درقسمت شرح می آید .و مبلغ بدهکار و بستانکار را به صورات ریال مشاهده مینمایید.که هر کدام از این ستون های جدول جزئیات را به صورت خط به خط به شما نمایش میدهد.

توضیحات بیشتر:(

گزارش دفتر روزنامه یا دفتر روزنامه عمومی دفتری است .که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می‌شوند.

در گروه دفاتر حساب‌داری، دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل با هم دفاتر رسمی یا قانونی را تشکیل می‌دهند. دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران نیز دستهٔ دیگری است. که به آن دفاتر غیر رسمی یا کمکی می‌گویند.

دفتر روزنامه، دفتری است که تاجر عملیات روزانه (با بار مالی) خود را در آن ثبت می‌کند. برخی تاجران گروهی از عملیات‌ها را در دفاتر دیگری نیز ثبت می‌کنند، مثلاً عملیات مربوط به فروش کالای خاص یا عملیات مربوط بین تاجر و تاجر بخصوصی که برای تاجر حائز اهمیت ویژه‌ای است)

دفتر کل عبارتست:(از دفتری که حساب‌ها پس از طبقه‌بندی، به‌طور جداگانه در آن نگهداری می‌شوند. این حساب‌ها ممکن است. به صورت صفحات یک دفتر یا به صورت کارت‌ها و اوراق آزاد باشند. البته طبق قانون تجارت ایران، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل، مجاز نیست.)

بیشتر بخوانید

ثبت سند

در این نوشته به آموزش ثبت سند در نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

از منوی مالی و حسابداری-اسناد .سند دستی را انتخاب نمایید.
در صفحه سند جدید با انتخاب تاریخ و نوع سند و پر کردن فیلد های کد حساب . عنوان حساب . شرح . بدهکار و بستانکار بودن آن سند و با کلیک بر روی ایجاد سند جدیدی را ایجاد نمایید .و با کلیک بر روی گزینه حذف میتوانید سند ایجاد شده را حذف نمایید. و با کلیک بر روی  علامت مثبت سبز رنگ که در تصویر بالا با فلش قرمز رنگ به آن اشاره نموده ایم . میتوانید سند جدیدی را اضافه نمایید . و برای برگشت به لیست از دکمه بازگشت با لیست استفاده نمایید.

 

لیست اسناد

لیست اسناد

از منوی مالی و حسابداری –اسناد-لیست اسناد را انتخاب نمایید.


در صفحه جستجو میتوانید بر اساس تاریخ یا تاریخ های مورد نظر اسنادی را که میخواهید در جدولی که در تصویر بالا مشاهده  مینمایید که شامل(تاریخ، شماره ثابت،شماره، نوع ، بدهکاری:مبلغ بدهکاری در این ردیف درج میشود ، بستانکاری: مبلغ بستانکاری در این ردیف درج میشود. و توضیخات که توسط شما قبلا در قسمت ثبت سند نوشته اید در این قسمت نمایش داده میشود.
و با کلیک بر روی سند جدید میتوانید سند جدیدی را هم از طریق همین صفحه ایجاد نمایید.


در همین صفحه با کلیک بر روی فلش رو به پایین کنار لیست اسناد میتوانید جزئیات لیست مورد نظر ، ویرایش ،حذف و یا پرینت سند مورد نظر را انجام دهید.

امیدواریم آموزش ثبت سند گذاشته شده کمک شایانی برای کار در این بخش به شما مشتری گرامی کرده باشد.

بیشتر بخوانید

عملیات چک

در این نوشته به آموزش عملیات چک نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

از منوی مالی و حسابداری-عملیات چک-ثبت عملیات را انتخاب نمایید.


در صفحه ای که باز میشود. با انتخاب لیست چک های دریافتی و یا پرداختی میتوانید میتوانید. از لیستی که باز میشود انتخاب کنید این چک مربوط به چه بوده است .و در پایین همین صفحه میتوانید. شماره چک و وضعیت کنونی چک و تغییر وضعیت به و توضیحات اگر داشت را وارد نمایید. و بر روی ذخیره کلیک نماید .تا چک شما ثبت شود اما توجه داشته باشید. اول شما باید در صفحه تعاریف و اطلاعات پایه از منوی بانک و صندوق -تعریف دسته چک دسته چک مورد نظر خود را ثبت نمایید .که بتوانید در قسمت مالی و حسابداری از آن استفاده نمایید. طبق عکس زیر

در تصویر بالا  مشاهده میکنید  که در قسمت بانک /صندوق – تعریف دسته چک را انتخاب نمایید و روی گزینه تعریف دسته چک کلیک نمایید تا بتوانید دسته چک جدید را تعریف نمایید. و در قسمت جستجو که با فلش بنفش رنگ به آن اشاره شده است و  لیست چک های دریافت شده و لیست چک های پرداخت شده را به بیضی قرمز رنگ دور آن را خط کشیده ایم . مشاهده مینمایید که با انتخاب آن ها میتوانید لیست مورد نظر خود را جستجو  و مشاهده نمایید.

بیشتر بخوانید