Category: آموزش معاملات و انبار در نرم افزار مدیریت کلینیک

پر تخفیف ترین فاکتور ها

برای مشاهده پرتخفیف ترین فاکتورها در منوی معاملات و انبار روی گزینه گزارش فاکتور کلیک کرده و سپس گزینه پرتخفیف ترین فاکتورها را انتخاب کنید.

 

تخفیف

 

سپس در صفحه باز شده نوع فاکتور و طرف حساب را در تاریخ موردنظر انتخاب کرده و روی گزینه جستجو کلیک کنید.

 

فاکتور

بیشتر بخوانید

موجودی کالا در یک انبار

در این نوشته به آموزش موجودی کالا در یک انبار نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

 

 

از منوی معاملات و انبار- گزارشات کالا و انبار – موجودی کالا در یک انبار را انتخاب نمایید.

 

 

در صفحه ی موجودی کالا در یک انبار با پر کردن فیلد های مورد نظر و با کلیک بر روی جستجو میتوانید گزارش  موجودی کالای مورد نظر را در یکی از انبار های مورد نظر بگیرید و چاپ نمایید.

بیشتر بخوانید

موجودی کالا در انبار

در این نوشته به آموزش موجودی کالا در انبار نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

 

 

از منوی معاملات و انبار- گزارشات کالا و انبار-موجودی کالا در انبارها را انتخاب نمایید.

 

 

در صفحه ی  موجودی کالا در انبارها با پر کردن فیلد های مورد نظر و با کلیک بر روی جستجو میتوانید گززارش کالای مورد نظر در انبار ها را بگیرید و چاپ نمایید.

بیشتر بخوانید

انبار گردانی

در این نوشته به آموزش انبار گردانی نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

 

 

از منوی معاملات و انبار- انبار گردانی را انتخاب نمایید.

 

 

در صفحه جستجو با توجه به اطلاعات مورد نظر فیلد ها را پر نمایید و بر روی جستجو کلیک نمایید  تا لیست گزارش انبار گردانی را به شما نمایش دهد. در قسمت شمارش فیزیکی که با رنگ بنفش دور آن را خط کشیده ایم .میتوانید موجودی به انبار مورد نظر  که کالای مورد نظر در آن قرار داده است بدهید. که با پر کردن این قسمت و انتخاب گزینه ثبت میتوانید موجودی جدید داده شده را ثبت نمایید.

بیشتر بخوانید

لیست انبار گردانی

در این نوشته به آموزش لیست انبار گردانی نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

 

 

از منوی معاملات و انبار- لیست فاکتور ها- لیست انبار گردانی را انتخاب نمایید.

 

 

در تصویر بالا لیست انبارها را مشاهده خواهید کرد .

 

که با کلیک بر روی فلش کنار لیست انبار ها با انتخاب گزینه چاپ میتوانید لیست انبار مورد نظر را مشاهده و سپس با انتخاب گزینه پرینت در بالای صفحه باز شده لیست انبار مورد نظر را چاپ نمایید.

 

 

با کلیک بر روی گزینه حذف که در تصویر بالا ملاحضه میکنید از شما سوال میشود واقعا مایل به حذف انبار مورد نظر میباشید . که با استفاده از این گزینه میتوانید انبار  مورد نظر خود را حذف نمایید.

بیشتر بخوانید

لیست فاکتورها/لیست ضایعات

در این نوشته به آموزش لیست ضایعات نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

 

 

از منوی معاملات و انبار- لیست فاکتور ها- لیست ضایعات را انتخاب نمایید.

 

 

در صفحه ای که در تصویر (بالا به شما نمایش داده شده است . بر اساس شماره سند ،شماره فاکتور ،نوع طرف حساب،مبلغ فاکتور ،توضیحات و یا تاریخ و بازه تاریخ مورد نظر میتوانید با کلیک بر روی جستجو لیست خرید مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

که با انتخاب گزینه نوع طرف حساب میتوانید از لیست باز شده نوع آن را انتخاب نمایید که میتواند. بر اساس طرف حساب هایی که قبلا تعریف نموده اید در این لیست انتخاب نمایید. که ما در این جا طرف حساب را انتخاب نموده و با فعال کرده گزینه اشخاص ، اشخاصی که قبلا تعریف نموده ایم .را در این لیست شخص مورد نظر را انتخاب مینماییم و در آخر بر روی گزینه جستجو کلیک مینماییم تا لیست مورد نظر را به ما در پایین همین صفحه به ما نمایش دهد

بیشتر بخوانید

لیت فاکتور ها/لیست امانی خرید

در این نوشته به آموزش لیست امانی خرید نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

 

 

از منوی معاملات و انبار- لیست فاکتور ها- لیست امانی خرید را انتخاب نمایید.

 

در صفحه ای که در تصویر بالا شما نمایش داده شده است . بر اساس شماره سند ،شماره فاکتور ،نوع طرف حساب،مبلغ فاکتور ،توضیحات و یا تاریخ و بازه تاریخ مورد نظر میتوانید با کلیک بر روی جستجو لیست خرید مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

که با انتخاب گزینه نوع طرف حساب میتوانید از لیست باز شده نوع آن را انتخاب نمایید که میتواند. بر اساس طرف حساب هایی که قبلا تعریف نموده اید در این لیست انتخاب نمایید. که ما در این جا طرف حساب را انتخاب نموده و با فعال کرده گزینه اشخاص ، اشخاصی که قبلا تعریف نموده ایم .را در این لیست شخص مورد نظر را انتخاب مینماییم و در آخر بر روی گزینه جستجو کلیک مینماییم تا لیست مورد نظر را به ما در پایین همین صفحه به ما نمایش دهد

بیشتر بخوانید

لیست فاکتور ها/لیست امانی فروش

در این نوشته به آموزش لیست امانی فروش نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

 

 

از منوی معاملات و انبار- لیست فاکتور ها- لیست فروش امانی را انتخاب نمایید.

 

در صفحه ای که در تصویر بالا شما نمایش داده شده است . بر اساس شماره سند ،شماره فاکتور ،نوع طرف حساب،مبلغ فاکتور ،توضیحات و یا تاریخ و بازه تاریخ مورد نظر میتوانید با کلیک بر روی جستجو لیست خرید مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

که با انتخاب گزینه نوع طرف حساب میتوانید از لیست باز شده نوع آن را انتخاب نمایید که میتواند. بر اساس طرف حساب هایی که قبلا تعریف نموده اید در این لیست انتخاب نمایید. که ما در این جا طرف حساب را انتخاب نموده و با فعال کرده گزینه اشخاص ، اشخاصی که قبلا تعریف نموده ایم .را در این لیست شخص مورد نظر را انتخاب مینماییم و در آخر بر روی گزینه جستجو کلیک مینماییم تا لیست مورد نظر را به ما در پایین همین صفحه به ما نمایش دهد.

بیشتر بخوانید

لیست فاکتورها/لیست پیش فاکتور

در این نوشته به آموزش لیست پیش فاکتور نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

 

 

از منوی معاملات و انبار- لیست فاکتور ها- لیست پیش فاکتور را انتخاب نمایید.

 

در صفحه ای که در تصویر بالا شما نمایش داده میشود . بر اساس شماره سند ،شماره فاکتور ،نوع طرف حساب،مبلغ فاکتور ،توضیحات و یا تاریخ و بازه تاریخ مورد نظر میتوانید با کلیک بر روی جستجو لیست خرید مورد نظر خود را مشاهده نمایید.

که با انتخاب گزینه نوع طرف حساب  میتوانید از لیست باز شده نوع آن را انتخاب نمایید که میتواند. بر اساس طرف حساب هایی که قبلا تعریف نموده اید در این لیست انتخاب نمایید. که ما در این جا طرف حساب را انتخاب نموده و با فعال کرده گزینه اشخاص ، اشخاصی که قبلا تعریف نموده ایم .را در این لیست شخص مورد نظر را انتخاب مینماییم و در آخر بر روی گزینه جستجو کلیک مینماییم تا لیست مورد نظر را به ما در پایین همین صفحه به ما نمایش دهد.

 

 

با کلیک بر روی فلش رو به پایین کنار لیست های نمایش داده شده .و انتخاب  گزینه چاپ فاکتور غیر رسمی ،میتوانید فاکتور غیر رسمی خواسته شده را مشاهده و با استفاده از گزینه پرینت از آن پرینت بگیرید.

 

در تصویر بالا مشاهده میکنید که با کلیک بر روی فلش کنار لیست های باز شده امکان  ویرایش لیست  مورد نظر  خود نمایید که میتوانید با پر کردن فیلد های مورد نظر ودر اخر کلیک بر روی ثبت  کالای انتخابی را ثبت نمایید ولی با انتخاب گزینه ثبت و جدید . میتوانید با هر بار انتخاب این گزینه کالاهای جدیدی در لیست اضافه نمایید.

 

در تصویر بالا مشاهده میکیند که با کلیک بر روی فلش رو به پایین کنار لیست های نمایش داده شده امکان حذف لیست مورد نظر خود را هم دارید.

بیشتر بخوانید

لیست برگشت از فروش

در این نوشته به آموزش لیست برگشت از فروش نرم افزار باستانی طب میپردازیم.

برگشت از فروش

 

از منوی معاملات و انبار- لیست فاکتور ها- لیست برگشت از فروش را انتخاب نمایید.

 

با پر کردن فیلد های نمایش داده شده در صفحه باز شده که شامل شماره سند ، شماره فاکتور، مبلغ فاکتور ، توضیحات ، نوع طرف حسابی که قبلا تعریف نموده اید ، و تاریخ یا بازه تاریخ مورد نظر میتوانید با انتخاب گزینه جستجو لیست مورد نظر خود را در پایین همین صفحه مشاهده نمایید.

بیشتر بخوانید