Category: آموش نوبت دهی مکانیزه

تنظیمات نوبت دهی مکانیزه

از منوی تنظیمات -تنظیمات نوبت دهی را انتخاب نمایید

 

 

با انتخاب این گزینه صفحه ی زیر را مشاهده میکنید که میتوانید نوع نوبت دهی را نوبت دهی انتخاب نماییدو حالت نوبت دهی رابا توجه به  مرکز مورد نظر کلینیک یا مطب انتخاب نمایید و در آخر بر روی ثبت کلیک نمایید

 

 

 

بیشتر بخوانید

آموزش رزرو نوبت دهی حضوری

از منوی نوبت دهی-رزرو نوبت دهی حضوری را انتخاب نمایید

 

 

بعد از انتخاب رزرو نوبت دهی حضوری صفحه زیر برای شما نمایش داده میشود که با توجه به فیلد های مورد نظر (اطلاعات نوبت- اطلاعات اتاق معاینه و اطلاعات بیمار )را وارد نمایید و در آخر بر روی گزینه ذخیره کلیک نمایید

 

بیشتر بخوانید

آموزش رزرو نوبت دهی آنلاین

برای رزرو نوبت دهی آنلاین دو روش وجود دارد

روش اول

از منوی نوبت دهی-رزرو نوبت دهی آنلاین را انتخاب نموده مانند تصویر زیر

 

روی رزرو نوبت کلیک نمایید تا صفحه رزرو نوبت نمایش داده شود.

 

 

 

در صفحه ای که مشاهده میکنید میتوانید با توجه به روز و ساعت نوبت بیمار را برای دکتر مورد نظر انتخاب کرده

 

 

 

تا صفحه رزرو نوبت بر اساس تاریخ و ساعت و وضعیت(خالی-پر-معلق) باز شود در صفحه ای که باز میشود میتوان با انتخاب ساعت و تاریخ و وضعیت در حالت های(خالی-پر-معلق) روز مورد نظر  بر روی گزینه انتخاب کلیک نموده تا نوبت بیمار رزرو شود

 

 

 

روش دوم

با انتخاب گزینه لیست همه پزشکان

 

 

وارد لیست پزشکانی که از قبل تعریف کرده اید میشوید و با انتخاب یکی از پزشکان که نوبت های رزرو آن تمام نشده است  را انتخاب و ثبت مینمایید.طبق تصاویر زیر

 

 

در همین منوی رزرو نوبت دهی آنلاین دو گزینه دیگر هم وجود دارد

پیگیری نوبت

با استفاده از این گزینه میتوان نوبت های اخذ شده را مشاهده کرد .

بر روی گزینه پیگیری نوبت کلیک نموده تا صفحه آن باز شود.در صفحه باز شده فیلد های مورد نظر را پر نمایید و بر روی جستجو کلیک نمایید( طبق تصاویر زیر )

 

 

گزینه دوم

پیگیری آزمایش

از طرق این گزینه میتوان لیست پیگیری آزمایش بیمار را مشاهده نمود

با کلیک بر روی گزینه پیگیری آزمایش درصفحه ای که باز میشود با پر کردن فیلد های مورد نظر و با انتخاب گزینه جستجو لیست آزمایشات بیمار مورد نظر را به ما نمایش میدهد (طبق تصاویر زیر)

 

بیشتر بخوانید

آموزش لیست نوبت دهی

از منوی نوبت دهی – لیست نوبت دهی را انتخاب نمایید.

 

 

ازلیست نوبت دهی مکانیزه فیلد های مورد نظر را پر کرده و بر روی جستجو کلیک کنید

 

و در تصویر زیر مشاهده میکنید که میتوان لیست نوبت دهی ها را مشاهده کرد.

 

 

 

در صفحه ای که مشاهده میکنید دو گزینه (تخصیص نوبت دهی مکانیزه-تعریف نوبت دهی مکانیزه)وجود دارد

تخصیص نوبت دهی مکانیزه

بر روی تخصیص نوبت دهی مکانیزه کلیک نمایید طبق تصویر زیر

 

 

د رصفحه ای که برای شما باز میشود در قسمت ظرفیت میتوانید تاریخ و روز و پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید و در قسمت اطلاعات بیمار  با انتخاب بیمار جدید اطلاعات بیمار جدید را وارد نمایید و درآخر بر روی ثبت کلیک نمایید تا اطلاعات بیمار شما ثبت شود طبق تصویر زیر

 

 

اما با انتخاب گزینه بیمار قدیمی میتوانید اگر بیمار مراجعه کرده بیمار قدیمی (قبلی)شما بوده باشد میتوانید از این طریق با وارد کردن نام و نام خانوادگی بیمار را جستجو کنید و انتخاب نمایید و در اخر ثبت نماییدطبق تصاویر زیر

 

 

و اما با انتخاب گزینه تعریف نوبت دهی مکانیزهمیتوانید نوبت بیمار را تعریف نمایید که از طریق نوع نوبت دهی :حضوری -اینتر نی- ویژه و… را انتخاب نماید و با توجه به اطلاعات داشته فیلدهای مورد نظر را پر نماییدو در آخر بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید تا اطلاعات بیمار ثبت شود(طبق تصاویر زیر)

 

 

و با انتخاب گزینه بازگشت به لیست به لیست پذیرش برمیگردید.

بیشتر بخوانید

آموزش نمایش رویداد

بعد از اینکه به سیستم وارد شدید از منوی نوبت دهی- نمایش رویداد انتخاب نمایید .

 

 

در صفحه که مشاهده میکنید رنگ قرمز و جیگری نماد روز های تعطیل میباشد رنگ سبز برای برنامه درمان fallow up و رنگ آبی نماد نوبت دهی میباشد

 

 

بیشتر بخوانید

آموزش پیگیری نوبت

از منوی نوبت دهی -پیگیری نوبت را انتخاب نمایید.با وارد کردن یکی از محتویات فیلد ها و با کلیک کردن بر روی جستجو اطلاعات نوبت بیمار را نمایش میدهد

 

بیشتر بخوانید

تعریف نوبت دهی

از منوی نوبت دهی -تعریف نوبت دهی را انتخاب نمایید

 

 

در صفحه نوبت دهی مکانیزه فیلد های مورد نظر را با توجه به اطلاعات فردی بیمار وارد نمایید و در آخر بر روی ثبت کلیک نمایید.

 

 

 

که فیلد های متفاوتی در این صفحه وجود داردکه با استفاده از فیلد نوع نوبت دهی میتوانید انواع نوبت دهی ها را انتخاب نمایید با توجه به اطلاعاتی که دارید.

 

 

و با استفاده از فیلد تخصص پزشک میتوانید تخصص پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید

 

 

با استفاده از فیلد سرویس و خدمات میتوانید نوع سرویس یا خدکمتی که برای بیمار میخواهید انجام دهید را انتخاب نمایید

 

 

در ادامه در تصاویر زیر فیلد های دیگر هم توضیح داده ایم میتوانید مشاهده کنید که با پر کردن این فیلد ها در فراخوان نوبت به شما کمک خواهد کرد

 

بیشتر بخوانید