Category: انبار و خرید

راهنمای انبار گردانی

ابتدا قبل از شروع انبار گردانی باید با شرکت ایمن گستر باستانی (پشتیبانی سیناد) تماس گرفته شود تا مراحل اولیه روی سیستم شما انجام شود باید حتما موجودی سیستم صفر شود.

بعد از انجام مراحل اولیه به ۲ روش زیر میتوانید مراحل بعدی را انجام دهید.

۱.میتوانید موجودی انبار را از طریق فاکتور خرید وارد کنید که با کلیک روی لینک زیر میتوانید اموزش ثبت کردن فاکتور خرید را مشاهده کنید.

اموزش فاکتور خرید

۲.و همچنین این کار را از طریق اصلاح موجودی نیز میتوانید انجام دهید که برای مشاهده اموزش ثبت اصلاح موجودی میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید.

اموزش اصلاح موجودی

برای انتقال کالا بین انبار ها مثلا از انبار به قفسه یا بالعکس از قسمت انتقال کالا از انبار به انبار استفاده میکنیم  و با کلیک روی لینک زیر میتوانید اموزش انتقال کالا از انبار به انبار را مشاهده کنید.

اموزش انتقال کالا از انبار به انبار

 

۳. پس از وارد کردن موجودی به یکی از ۲ روش بالا در اخر حتما یک گزارش از موجودی انبار گرفته شود و موجودی های وارد شده را ببینید.

گزارش از موجودی کالا

 

بعد از مشاهده موجودی انبار و مطمئن شدن از صحیح بودن موجودی ، اکنون باید انبار گردانی را فعال کنید و اموزش فعال کردن انبار گردانی را با کلیک روی لینک زیر میتوانید ببینید.

تعیین انبار گردانی در پذیرش

بیشتر بخوانید

گزارش موجودی کالا

۱.بنا به تفکیک انبار میتوانید از گزارش موجودی کالا استفاده کنید.

 

 

۲.انبار و تاریخ جهت مشاهده موجودی انبار انتخاب کنید.

امکان مشاهده فایل خروجی در اکسل وجود دارد.

 

 

۳.نمونه گزارش موجودی کالای انبار انتخاب شده

بیشتر بخوانید

گزارش فاکتور خرید

۱.برای دریافت لیست از فاکتور خرید های ثبت شده در سیستم ، متوانید از گزارش فاکتور خرید استفاده کنید.

 

 

۲.در فرم گزارش گیری فاکتور خرید با تعیین پارامتر ها میتوانید لیستی از فاکتور خرید را مشاهده کنید.

.

بیشتر بخوانید

فاکتور خرید

۱.برای ثبت فاکتور های خرید و موجودی دادن به انبار یا قفسه از منو انبار و خرید استفاده کنید.

 

 

 

۲.نام شرکت و نوع فاکتور را انتخاب کنبد.

نیازی به وارد کردن شماره فاکتور نیست.

 

 

۳.اطلاعاتی که مشخص شده را وارد کنید و بار زدن دکمه + کالا انتخاب شده به لیست اضافه میشود.

دقت کنید در هر فاکتور خرید بیش از ۲۰ قلم اضافه نکنید.

 

۴.فاکتور خرید ثبت شده در سیستم را با استفاده از (جستجوی فکتور خرید) میتوانید مشاهده کنید.

 

 

۵.فاکتور خرید های موجود در سیستم را با تعیین شرایط روبرو میتوانید مشاهده کنید.

 

بیشتر بخوانید

گزارش کارت کالا و دارو

۱.در صورت داشتن انبار گردانی برای مشاهده گردش موجودی کالا میتوانید از قسمت مشخص شده استفاده کنید.

 

 

۲.با انتخاب نام کالا و انبار مورد نظر گردش کالا مورد نظر را در انبار مربوطه مشاهده میکنید.

 

بیشتر بخوانید

انتقال کالا از انبار به انبار

۱. برای انتقال کالا بین انبار ها از قسمت مشخص شده استفاده میکنیم.

به طور مثال انتقال از انبار به قفسه یا بالعکس.

 

 

 

۲.با استفاده از دکمه ( + ) کالا از مبدا به مقصد انتقال داده میشود.

بیشتر بخوانید

اصلاح موجودی

۱. جهت موجودی دادن به انبار یا افزایش موجودی انبار و کسر موجودی میتوانید از قسمت مشخص شده استفاده کنید.

 

 

 

۲.ورودی مجازی باعث افزایش موجودی کالا به انبار میشود.

خروجی مجازی باعث کسر موجودی از انبار میشود.

تعداد بسته را باید ۱ وارد کنید.

دقت کنید در هر فرم اصلاح موجودی بیش از ۲۰ قلم را اضافه نکنید.

 

 

بیشتر بخوانید