Category: بیمه

تهیه دیسکت بیمه نیرو مسلح

*توجه داشته باشید که قبل از انجام مراحل زیر ، نرم افزار سیناد باید نسخه (۷.۰.۳.۷) باشد

 

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید

دیسکت بیمه عادی

۱. برای اینکه بتوانید فایل بیمه(nos) را دریافت کنید میتوانید از گزینه تهیه دیسکت بیمه از منوی بیمه استفاده کنید.

 

 

۲.در فرم تهیه دیسکت بیمه، نام بیمه و نوع نسخه را تعیین کنید ، سپس تاریخ موردنظر را انتخاب کنید و در انتخا گزینه تهیه فایل را انتخاب کنید، فابل بیمه در مسیر مورد نظر ذخیره می شود.

 

بیشتر بخوانید

گزارش ماهیانه بیمه

۱. برای دریافت فایل گزارش ماهیانه بیمه و دریافت فرم خلاصه حساب میتوانید از منوی بیمه، گزارش ماهیانه بیمه را انتخاب کنید.

 

۲. در فرم گزارش بیمه، نام بیمه  و زیر بیمه مربوطه  و تاریخ را انتخاب میکنیم.

 

۳. با انتخاب دکمه پرینت میتوانید گزارشی از تعداد نسخ ثبت شده را مشاهده کنید

 

۴. با انتخاب دکمه خلاصه حساب، فرم تحویل نسخ مربوط به داروخانه را دریافت می کنید.

 

۵. نمونه فرم خلاصه حساب خدمات درمانی

 

بیشتر بخوانید

قراردادن بیمه کمیته به عنوان زیر بیمه خدمات درمانی

۱. ابتدا از منوی بیمه, “قرادادهای بیمه” را انتخاب میکنیم.

 

 

۲. در صفحه تعریف قراردادهای بیمه، ابتدا “بیمه خدمات درمانی” را انتخاب کرده و زیر بیمه را تعریف می کنیم.

زیر بیمه عادی بیمه کمیته را باید با نام سایر اقشار نظام ارجاع یک(عادی)، به عنوان زیر بیمه خدمات تعریف کرد و نام فایل ارسالی به بیمه را هم باید (nos18) در نظر بگیرید.

 

 

۳.در صفحه “تعریف بیمه قراردادها”، ابتدا “بیمه خدمات درمانی” را انتخاب کرده و زیر بیمه را تعریف می کنیم.

بیمه کمیته زیر بیمه خانواده را باید بانام سایر اقشار نظام ارجاع یک(خانواده) به عنوان زیر بیمه خدمات تعریف کرده و نام فایل ارسالی به بیمه را هم باید (nos20) در نظر بگیرید.

 

بیشتر بخوانید