Category: نرم افزار تخصصی مدیریت مراکز درمانی

کدینگ حسابداری

لیست گروه حساب

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست گروه حساب را انتخاب نمایید

 

لیست گروه حساب هایی که ایجا کرده اید را میتوانید مشاهده نمایید در این قسمت و همچنین با کلیک بر روی تعریف گروه حساب جدید میتوانید گروه حساب جدید خود را ایجاد نمایید.

 

 

لیست حساب کل

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست حساب کل را انتخاب نمایید.

 

لیست حساب های کل که ایجادکرده اید را میتوانید مشاهده نمایید در این قسمت و همچنین با کلیک بر روی تعریف حساب کل جدید میتوانید حساب مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

 

 

لیست حساب معین

 

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست حساب معین را انتخاب نمایید.

 

لیست حساب های معین که ایجادکرده اید را میتوانید مشاهده نمایید در این قسمت و همچنین با کلیک بر روی تعریف حساب معین جدید میتوانید حساب مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

 

 

لیست حساب تفضیلی

 

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست حساب تفضیلی را انتخاب نمایید.

 

لیست حساب های تفضیلی که ایجادکرده اید را میتوانید مشاهده نمایید در این قسمت و همچنین با کلیک بر روی تعریف حساب تفضیلی جدید میتوانید حساب مورد نظر خود را ایجاد نمایید.


در این صفحه میتوانید نوع حساب معین که از قبل در حساب معین تعریف نموده اید را انتخاب و فیلد های مورد نظر را پرنمایید و با کلیک بر روی ذخیره حساب تفضیلی مورد نظر برای حساب معین مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

 

لیست سال مالی

 

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست سالی مالی را انتخاب نمایید.


که با کلیک بر روی تعریف سالی مالی جدید میتوانید لیست سالی و مالی جدید خود را ایجاد نمایید.

 

 

 

در صفحه لیست سالی و مالی بات کلیک بر روی فلش مشکی رنگ کنار لیست سالی و مالی ها سه گزینه برای شما نمایش داده میشود جزِئیات ،ویرایش، حذف که با کلیک بر روی هر کدام از این گزینه ها طبق تصاویر زیر میتوانید جزئیات لیست و ویرایش لیست و یا حتی حذف لیست را انجام دهید .

 

بیشتر بخوانید

تنظیمات نوبت دهی دستی

از منوی تنظیمات -تنظیمات نوبت دهی را انتخاب نمایید

 

 

با انتخاب این گزینه صفحه ی زیر را مشاهده میکنید که میتوانید نوع نوبت دهی را دستی انتخاب نماییدو حالت نوبت دهی رابا توجه به  مرکز مورد نظر کلینیک یا مطب انتخاب نمایید و در آخر بر روی ثبت کلیک نمایید

 

بیشتر بخوانید

نمایش رویداد

از منوی نوبت دهی -نمایش رویداد را انتخاب نمایید

 

 

در صفحه که مشاهده میکنید رنگ قرمز و جیگری نماد روز های تعطیل میباشد رنگ سبز برای برنامه درمان fallow up و رنگ آبی نماد نوبت دهی میباشد

 

بیشتر بخوانید

لیست کنسلی

از منوی نوبت دهی -لیست کنسلی را انتخاب نمایید

 

 

در صفحه ای که برای شما نمایش داده میشودمیتوانید لیست نوبت هایی که توسط بیمار لغو شده است را میتوانید مشاهده نمایید

 

بیشتر بخوانید

نوبت دهی

از منوی نوبت دهی – نوبت دهی را انتخاب نمایید

 

در صفحه ای که باز میشود با وارد کردن نام خانوادگی یا تاریخ های مورد نظر و با کلیک بر روی جستجو میتوان لیست پذیرش دستی بیمار یا بیمارها را مشاهده نمایید(طبق عکس زیر )

 

در همین صفحه با کلیک بر روی گزینه پذیرش دستی جدید میتوانید پذیرش جدید را انجام دهید

 

در صفحه ای که برای شما نمایش داده میشود با پر کردن فیلد های مورد نظر قسمت ظرفیت مثل(تعداد ظرفیت در روز مورد نظر و تاریخ مورد نظر و پزشک مورد نظر)ودر قسمت اطلاعات بیماربا پر کردن اطلاعات بیمار که شامل بیمار جدید که با انتخاب این گزینه اطلاعات بیمار جدید را بر اساس فیلد های مورد نظر (شماره نوبت-کد ملی -شماره همراه-سرویس و خدمات مورد نظر برای بیمار- تاریخ وساعت نوبت-ونام ونام خانوادگی بیمار)راوارد نمایید و بر روی ثبت کلیک نمایید تا اطلاعات نوبت مورد نظر برای بیمار ثبت شود

 

در همین صفحه پس از تنکمیل قسمت ظرفیت که د ربالا توضیح داده شد با کلیک بر روی گزینه بیمار قدیمی میتوانید اگر بیمار مراجعه کننده از بیماران قبلی بوده است بیمار را از این قسمت با وارد کردن نام خانوادگی بیمار و با فشرن کلید enter بر روی صفحه کلید بیمار مورد نظر را انتخاب کنیدوبر روی selectکلیک نمایید تا بیمار مورد نظر انتخاب شود حال میتوان در قسمت اطلاعات بیمار: نوع سرویس و خدمت و تاریخ و ساعت نوبت را وارد نمایید و بر روی ثبت کلیک نمایید (طبق تصاویر زیر)

 

 

بیشتر بخوانید

تعریف نوبت دهی

برای تعریف نوبت دهی از منوی نوبت دهی -تعریف نوبت دهی را انتخاب کنید

 

 

در صفحه ای که برای شما نمایش داده میشود از قسمت نوبت جدید فیلد های مورد نظر خواسته  شده را پر کنید و بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید تا نوبت بیمار ثبت شود.در پایین همین صفحه میتوانید با وارد کردن تاریخ مورد نظر خود لیست نوبت ها را مشاهده کنید .

 

بیشتر بخوانید

پذیرش در نرم افزار مدیریت مطب

آن دسته از بیمارانی که بیش از یکباربار به مرکز درمانی شما مراجعه می نماییند می بایست از منو پذیرش – لیست پذیرش را انتخاب نمایید سپس اطلاعات هویتی یا شماره پرونده بیمار را جستجو نمایید تا مراجعات قبلی بیمار در سیستم لود شود.

مشاهده مراجعات بیمار و ثبت پذیرش جدید در نرم افزار پزشکیار باستانی طب

ثبت پذیرش جدید

اکشن یا گزینه ها در لیست پذیرش نرم افزار پزشکیار باستانی طب

در صورتی که بر روی بات آبی رنگ (شماره پرونده بیمار) یا از گزینه ها، گزینه سرویس جدید را انتخاب نمایید.

در صفحه پذیرش جدید می بایست موارد ذیل را تکمیل بفرمایین و سپس گزینه ثبت را بزنید.

نمایش اطلاعات هویتی بیمار و انتخاب معرف در سرویس جدید نرم افزار پزشکیار باستانی طب

اطلاعات هویتی بیمار نمایش داده شده و در صورت لزوم می توانید اطلاعات را ویرایش نمایید و همچنین پزشک معرف یا رابط بیمار را انتخاب نمایید.

نکته) این اطلاعات قابلیت اضافه کردن و بیشتر شدن آیتم ها در سیستم می باشد.

انتخاب بیمه بیمار و ثبت اطلاعات بیمه ای (در صورتی که ماژول بیمه ای داشته باشید)

انتخاب بیمه در پذیرش نرم افزار پزشکیار باستانی طب

جهت محاسبات و سهم بیمار و سازمان می بایست قرارداد بیمه ای در سیستم ثبت و گزارشات و اطلاعات به صورت کامل در سیستم محاسبه می گردد

انتخاب سرویس و خدمات از لیست خدمات

انتخاب سرویس و خدمات در لیست پذیرش در نرم افزار پزشکیار باستانی طب

با انتخاب سرویس و خدمات میزان سهم و مبلغ پرداختی بیمار مشخص می گردد


محاسبات سهم سازمان بیمه گر و سهم بیمار در نرم افزار پزشکیار باستانی طب

سیستم به صورت اتوماتیک با توجه به قرار داد بیمه ای میزان سهم بیمار، سهم سازمان و مابه التفاوت را محاسبه می نمایند و اطلاعات نمایش داده می شود.


ثبت نوحه مبلغ دریافتی از بیمار در نرم افزار پزشکیار باستانی طب

با توجه به نحوه پرداختی بیمار (نقد، کارتخوان، اقساط) می توانید شرایط تسویه را در سیستم ثبت نمایید.

چاپ قبض پذیرشدر نرم افزار پزشکیار باستانی طب

همزمان با ثبت پذیرش سیستم به صورت اتوماتیک اطلاعات لازمه را با توجه به تنظیمات چاپ پذیرش نمایش و بر روی پرینتر حرارتی چاپ می کند.

بیشتر بخوانید