Category: آموزش اطلاعات پایه نرم افزار مدیریت مطب

کدینگ حسابداری

لیست گروه حساب

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست گروه حساب را انتخاب نمایید

 

لیست گروه حساب هایی که ایجا کرده اید را میتوانید مشاهده نمایید در این قسمت و همچنین با کلیک بر روی تعریف گروه حساب جدید میتوانید گروه حساب جدید خود را ایجاد نمایید.

 

 

لیست حساب کل

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست حساب کل را انتخاب نمایید.

 

لیست حساب های کل که ایجادکرده اید را میتوانید مشاهده نمایید در این قسمت و همچنین با کلیک بر روی تعریف حساب کل جدید میتوانید حساب مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

 

 

لیست حساب معین

 

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست حساب معین را انتخاب نمایید.

 

لیست حساب های معین که ایجادکرده اید را میتوانید مشاهده نمایید در این قسمت و همچنین با کلیک بر روی تعریف حساب معین جدید میتوانید حساب مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

 

 

لیست حساب تفضیلی

 

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست حساب تفضیلی را انتخاب نمایید.

 

لیست حساب های تفضیلی که ایجادکرده اید را میتوانید مشاهده نمایید در این قسمت و همچنین با کلیک بر روی تعریف حساب تفضیلی جدید میتوانید حساب مورد نظر خود را ایجاد نمایید.


در این صفحه میتوانید نوع حساب معین که از قبل در حساب معین تعریف نموده اید را انتخاب و فیلد های مورد نظر را پرنمایید و با کلیک بر روی ذخیره حساب تفضیلی مورد نظر برای حساب معین مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

 

لیست سال مالی

 

از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف کدینگ حسابداری را انتخاب نمایید از لیستی که باز میشود  لیست سالی مالی را انتخاب نمایید.


که با کلیک بر روی تعریف سالی مالی جدید میتوانید لیست سالی و مالی جدید خود را ایجاد نمایید.

 

 

 

در صفحه لیست سالی و مالی بات کلیک بر روی فلش مشکی رنگ کنار لیست سالی و مالی ها سه گزینه برای شما نمایش داده میشود جزِئیات ،ویرایش، حذف که با کلیک بر روی هر کدام از این گزینه ها طبق تصاویر زیر میتوانید جزئیات لیست و ویرایش لیست و یا حتی حذف لیست را انجام دهید .

 

بیشتر بخوانید

خدمات فریز

۱. در منو اطلاعات پایه گزینه فریزینگ ۲ گزینه تعریف دارو های فیریز و خدمات فریز تعریف شده که با انتخاب هر کدام صفحه مربطه باز میشود.

 

 

۲. با انتخاب گزینه (Create New) میتوانید مورد جدید را تعریف کنید.

 

 

 

 

۳. با انتخاب گینه تعریف دارو های فریز این صفحه برای شما باز میشود. اطلاعات مورد نظر را وارد کنید و گزینه (Create) را کلیک کنید.

 

 

بیشتر بخوانید

گزارش اتاق عمل

۱.برای ثبت و مشاهده گزارشات اتاق عمل ابتدا منو اطلاعات پایه را کلیک کنید سپس گزینه گزارش اتاق عمل را کلیک کنید.

برای ثبت گزارش جدید گزینه (Create New) را کلیک کنید.

 

 

 

۲.با انتخاب گزینه (Create New)  صفحه پایین برای شما باز میشود.

اگر بخواهید گزارش جدید ثبت کنید ، اطلاعات مورد نظر را وارد کنید و دکمه (Create) را کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شود.

بیشتر بخوانید

سرویس ها

۱- در منوی اطلاعات پایه، بخش سرویس ها، گزینه سرویس ها  را انتخاب نمائید.

با کلیک بر روی سرویس جدید، میتوانید سرویس جدید را وارد و ثبت نمایید.

۲- بعد از کلیک بر روی سرویس جدید، این صفحه نمایان میشود.

با پر کردن هر قسمت و کلیک دکمه ثبت، سرویس شما ثبت خواهد شد.

نکته : اگر سرویس شما در مطب ، کلینیک و بیمارستان فعال باشد، تیک فعال زده شود.

۳- بعد از وارد کردن و ثبت سرویس جدید، این صفحه نمایان میشود، در این جدول کلیه سرویس ها را می توانید مشاهده نمائید و با کلیک کنار کد هر سرویس،

آنها را ویرایش یا حذف نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید

دلیل مراجعه

۱. برای اضافه کردن دلیل مراجعه باید در منو اطلاعات پایه گزینه دلیل مراجعه را انتخاب کنید.

با کلیک روی دلیل مراجعه جدید میتوانید دلیل مراجعه جدید را وارد نمایید.

 

 

۲. نام ، گروه و توضیحات را وارد کنید سپس گزینه ثبت را کلیک کنید.

 

 

بیشتر بخوانید

دستور دارویی

۱. برای نوشتن دستور دارویی جدید در و اطلاعات پایه گزینه دستور دارویی ا انتخاب کنید.

گزینه دستور دارویی جدید را انتخاب کنید.

 

 

۲. اطلاعات مورد نظر را وارد کنید و دکمه ثبت را کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شود.

 

بیشتر بخوانید

دستور پزشکی

۱. برای اضافه کردن دستور پزشکی ، در منو اطلاعات پایه گزینه دستور پزشکی را انتخب کنید.

سپس دکمه دستور پزشکی جدید را کلیک کنید.

۲.اطاعات مورد نظر را وارد کنید سپس گزینه (Create) را کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شود.

 

بیشتر بخوانید

داروهای سونوگرافی و تجویزی

۱. برای مشاهده دارو های سونوگرافی و تجویز در منو اطلاعات پایه گزینه داروهای سونوگرافی و تجویزی را کلیک کنید.

امکان مشاهده دارو های موجود هم وجود دارد.

برای اضافه کردن دارو جدید دکمه (داروی جدید) را کلیک کنید.

 

 

۲. با کلیک روی دکمه داروی جدید صفحه پایین برای شما باز میشود. اطلاعات مورد نظر را وارد کنید و سپس دکمه ثبت را کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شود.

 

بیشتر بخوانید

خدمات اتاق عمل

۱. در منو اطلاعات پایه با کلیک روی گزینه هدمات اتاق عمل میتوانید خدمات جدید اتاق عمل را ثبت کنید.

امکان جستجو و مشاهده خدمات ثبت شده وجود دارد.

با کلیک روی دکمه جدید میتوانید خدمات جدید اتاق عمل را ثبت کنید.

 

 

۲.با کلیک بر روی دکمه جدید صفحه پایین برای شما باز میشود.

اطلاعات مورد نظر را وارد کنید و دکمه ذخیره را کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شود.

 

بیشتر بخوانید