Category: حسابداری

لیست حساب های معین

۱. با انتخاب لیست حساب های معین صفحه پایین برای شما باز میشود که امکان مشاهده و جستجوی حساب معین وجود دارد.

برای اضافه کردن حساب معین دکمه تعریف حساب معین را کلیک کنید.

 

 

۲. با انتخاب دکمه تعریف حساب معین صفحه پایین برای شما باز میشود اطلاعات حساب جدید را وارد کنید و دکمه ذخیره را کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شود.

 

بیشتر بخوانید

صندوق

۱. برای اضافه کردن کارتخوان و ایجاد حساب جدید گزینه صندوق را انتخاب کنید.

 

۲. با کلیک روی اضافه کردن کارتخوان صفحه پایین برای شما باز میشود.

با اضافه کردن اطلاعات کارتخوان مورد نظر و کلیک روی دکمه ایجاد دستگاه کارتخوان به سستم اضافه میشود.

 

 

۳. با کلیک روی ایجاد حساب جدید صفحه پایین برای شما باز میشود برای ایجاد حساب جدید اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید سپس دکمه ایجاد را کلیک کنید تا اطلاعات حساب جدید ذخیره شود.

 

بیشتر بخوانید

سر فصل حساب ها

۱.با انتخاب گزینه سرفصل حساب ، این صفحه برای برای شما باز میشود. که امکان جستجو و مشاهده و ایجاد سرفصل جدید برای شما وجود دارد.

با کلیک روی دکمه سر فصل جدید میتوانید یک سر فصل جدید اضافه کنید.

 

۲.با کلیک روی دکمه سرفصل جدید صفحه پایین برای شما باز میشود ، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و دکمه ذخیره را کلیک کنید تا سر فصل جدید برای شما ایجاد شود.

 

بیشتر بخوانید