آموزش تغییر کدملی در نرم افزار داروخانه سیناد

نکته: هرگونه تغییرات در صفحه مدیریت بیمه داروها، بصورت خودکار ذخیره می شود و نیازی به زدن دکمه تصحیح نمی باشد.

۱.برای تغییر کدهای بیمه ای مورد نظر، ابتدا وارد قسمت “ورود اطلاعات دارویی” شوید.

 

 

۲.در صورت نیاز به تغییر دستی کدملی داروها، در صفحه ی “ورود اطلاعات دارویی” روی قسمت “جستجوی کدملی” کلیک نمایید.

 

 

۳.در کادر “جستجوی کد ملی” , می بایست کدملی مورد نظر را که می خواهید تغییر یابد وارد نموده و آن را جستجو نمایید.

 

 

۴.با کلیک روی هر سطر و لود آن در صفحه ی اطلاعات دارویی، میتوان در قسمت “مدیریت بیمه دارو” و در زیر بیمه موردنظر آن را اصلاح نمود.

 

۵.در صورت وجود دارو در زیر بیمه، ابتدا آن را حذف نموده و سپس اقدام به تعریف آن نمایید.

نکته: هرگونه تغییرات در صفحه “مدیریت بیمه داروها” بصورت خودکار ذخیره می شود و نیازی به زدن دکمه تصحیح نمی باشد.