سر فصل حساب ها

۱.با انتخاب گزینه سرفصل حساب ، این صفحه برای برای شما باز میشود. که امکان جستجو و مشاهده و ایجاد سرفصل جدید برای شما وجود دارد.

با کلیک روی دکمه سر فصل جدید میتوانید یک سر فصل جدید اضافه کنید.

 

۲.با کلیک روی دکمه سرفصل جدید صفحه پایین برای شما باز میشود ، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و دکمه ذخیره را کلیک کنید تا سر فصل جدید برای شما ایجاد شود.