آموزش تعریف پزشک / تکنسین و قرارداد سهم از خدمت

برای اینکه بتوانید پزشک و تکنسین های درمانگاه با کلینیک خود را در برنامه پزشکیار باستانی طب ثبت نمایید نیاز دارید که ابتدا از منوی تعاریف و اطلاعات پایه گزینه تعریف پزشک / تکنسین رفته و از آنجا اقدام به اضافه کردن نام پزشک خود کنید.

تعریف پزشک و تکنسین

به عکس زیر دقت کنید. همانطور که می بینید پنجره ای جدید برای شما باز شده است که می توانید اطلاعات هویتی پزشک را وارد کنید. دقت کنید که شماره نظام پزشکی و کدملی به همراه شماره موبایل پزشک باید دقیقا درست و صحیح وارد شود.

تعریف پزشک و تکنسین

همانطور که در تصویر بالا می بینید در پایین صفحه در قسمت تعیین سهم از خدمات دو قسمت وجود دارد که با دو عدد ۱ و ۲ از هم جدا شده اند.

  • در قسمت شماره ۱ اگر میزان درصد را وارد کنید به این معنی است که شما می توانید بر روی تمام خدمات و سرویس هایی که تعریف کرده اید درصدی را از هزینه ای که بیمار پرداخت می کند به پزشک اختصاص دهید.
  • در قسمت شماره ۲ به این معنی است که اگر شما بخواهید فقط بر روی تعدادی خاص از خدمات و سرویس های خود به پزشک درصدی را اختصاص دهید در ابتدا تیک تخصیص سهم از پزشک را زده و با کلیک بر روی دکمه ثبت پزشک و اختصاص سهم از خدمات وارد پنجره ای جدید خواهید شد که همانند تصویر زیر می توانید به هر سرویس و خدمت درصد دلخواه خود را بدهید.
تعریف پزشک و تکنسین

همانطور که در تصویر بالا می بینید در قسمتی که با کادر قرمز رنگ مشخص شده است می توانید برای هر سهم و خدمت خود درصد مشخصی را وارد کنید.