لیست حساب های معین

۱. با انتخاب لیست حساب های معین صفحه پایین برای شما باز میشود که امکان مشاهده و جستجوی حساب معین وجود دارد.

برای اضافه کردن حساب معین دکمه تعریف حساب معین را کلیک کنید.

 

 

۲. با انتخاب دکمه تعریف حساب معین صفحه پایین برای شما باز میشود اطلاعات حساب جدید را وارد کنید و دکمه ذخیره را کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شود.