دستور پزشکی

۱. برای اضافه کردن دستور پزشکی ، در منو اطلاعات پایه گزینه دستور پزشکی را انتخب کنید.

سپس دکمه دستور پزشکی جدید را کلیک کنید.

۲.اطاعات مورد نظر را وارد کنید سپس گزینه (Create) را کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شود.