نرم افزار های پزشکی و درمانی

یکی دیگر از افتخارات شرکت ایمن گستر باستانی طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی پزشکی...

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

اگر امروزه بخواهیم مشتری مداری کنیم و یا بتوانیم پرسنل خود را کنترل و یا با...

نرم افزار مدیریت داروخانه سیناد

نرم افزار داروخانه سیناد اولین نرم افزار نسخه زنی و مکانیزاسیون داروخانه...

نرم افزار های سفارشی

تحلیل، طراحی و اجرای نرم افزار های سفارشی پیشنهاد شرکت ایمن گستر باستانی...