دلیل مراجعه

۱. برای اضافه کردن دلیل مراجعه باید در منو اطلاعات پایه گزینه دلیل مراجعه را انتخاب کنید.

با کلیک روی دلیل مراجعه جدید میتوانید دلیل مراجعه جدید را وارد نمایید.

 

 

۲. نام ، گروه و توضیحات را وارد کنید سپس گزینه ثبت را کلیک کنید.