گزارش پذیرش

۱.برای دریافت خلاصه حسابی از لیست پذیرش های ثبت شده از گزارش پذیرش استفاده کنید.

 

 

 

۲.با انتخاب کاربر و تنظیم تاریخ و ساعت ، لیستی از پذیرشهای ثبت شده را مشاهده کنید.

امکان پرینت از صفحه گزارش با استفاده از دکمه پرینت وجود دارد.

در گزارش مبلغ صورتحساب و وضعیت پرداخت و نام سرویس قابل مشاهده است.

 

۳. ابتدا پرینتر را انتخاب کنید و سپس دکمه پرینت را بزنید.