خدمات اتاق عمل

۱. در منو اطلاعات پایه با کلیک روی گزینه هدمات اتاق عمل میتوانید خدمات جدید اتاق عمل را ثبت کنید.

امکان جستجو و مشاهده خدمات ثبت شده وجود دارد.

با کلیک روی دکمه جدید میتوانید خدمات جدید اتاق عمل را ثبت کنید.

 

 

۲.با کلیک بر روی دکمه جدید صفحه پایین برای شما باز میشود.

اطلاعات مورد نظر را وارد کنید و دکمه ذخیره را کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شود.