ارائه فاکتور

۱.برای مشاهده فاکتور میتوانید از دکمه ارائه فاکتور استفاده کنید.

 

 

۲.اگر هنگام استفاده از ارائه فاکتور در صفحه پذیرش با خطایی که در عکس زیر موجود هست ، مواجه شدید مراحل زیر را جهت رفع مشکل انجام دهید.

 

بیشتر بخوانید

جستجوی نسخ

۱.برای جستجو نسخ در منو پذیرش و صندوق ، جستجو نسخ را انتخاب کنید.

 

 

۲.برای جستجو پذیرش بیمه ای نوع بیمه و زیر بیمه را انتخاب کنید و باز و به دلخواه مشخصات بیمار یا تاریخ را وارد کنید.

امکان حذف نسخه و جستجو نسخ حذف شده برای شما وجود دارد.

و میتوانید انواع پذیرش ها را جستجو کنید.

 

بیشتر بخوانید

پذیرش

۱.برای پذیرش نسخه منو پذیرش و صندوق ، پذیرش و فروش را کلیک کنید.

 

 

۲.نوع پذیرش را مشخص کنید.

 

 

۳.بر اساس نوع پذیرش انتخاب شده مشخصات دارو وبیمه را وارد کنید.

 

 

۴.در قسمت مشخص شده نحوه محاسبه قیمت را مشاهده میکنید.

برای ثبت نسخه میتوانید از دکمه ثبت و یا از دکمه های ترکیبی موجود در پایین صفحه مذکور استفاده کنید.

 

 

۵.با استفاده از دکمه ثبت و صندوق همزمان با ثبت نسخه امکان دسترسی به صندوق برای شما فراهم میشود.

 

بیشتر بخوانید

گزارش موجودی کالا

۱.بنا به تفکیک انبار میتوانید از گزارش موجودی کالا استفاده کنید.

 

 

۲.انبار و تاریخ جهت مشاهده موجودی انبار انتخاب کنید.

امکان مشاهده فایل خروجی در اکسل وجود دارد.

 

 

۳.نمونه گزارش موجودی کالای انبار انتخاب شده

بیشتر بخوانید

گزارش فاکتور خرید

۱.برای دریافت لیست از فاکتور خرید های ثبت شده در سیستم ، متوانید از گزارش فاکتور خرید استفاده کنید.

 

 

۲.در فرم گزارش گیری فاکتور خرید با تعیین پارامتر ها میتوانید لیستی از فاکتور خرید را مشاهده کنید.

.

بیشتر بخوانید

فاکتور خرید

۱.برای ثبت فاکتور های خرید و موجودی دادن به انبار یا قفسه از منو انبار و خرید استفاده کنید.

 

 

 

۲.نام شرکت و نوع فاکتور را انتخاب کنبد.

نیازی به وارد کردن شماره فاکتور نیست.

 

 

۳.اطلاعاتی که مشخص شده را وارد کنید و بار زدن دکمه + کالا انتخاب شده به لیست اضافه میشود.

دقت کنید در هر فاکتور خرید بیش از ۲۰ قلم اضافه نکنید.

 

۴.فاکتور خرید ثبت شده در سیستم را با استفاده از (جستجوی فکتور خرید) میتوانید مشاهده کنید.

 

 

۵.فاکتور خرید های موجود در سیستم را با تعیین شرایط روبرو میتوانید مشاهده کنید.

 

بیشتر بخوانید

گزارش کارت کالا و دارو

۱.در صورت داشتن انبار گردانی برای مشاهده گردش موجودی کالا میتوانید از قسمت مشخص شده استفاده کنید.

 

 

۲.با انتخاب نام کالا و انبار مورد نظر گردش کالا مورد نظر را در انبار مربوطه مشاهده میکنید.

 

بیشتر بخوانید

انتقال کالا از انبار به انبار

۱. برای انتقال کالا بین انبار ها از قسمت مشخص شده استفاده میکنیم.

به طور مثال انتقال از انبار به قفسه یا بالعکس.

 

 

 

۲.با استفاده از دکمه ( + ) کالا از مبدا به مقصد انتقال داده میشود.

بیشتر بخوانید

اصلاح موجودی

۱. جهت موجودی دادن به انبار یا افزایش موجودی انبار و کسر موجودی میتوانید از قسمت مشخص شده استفاده کنید.

 

 

 

۲.ورودی مجازی باعث افزایش موجودی کالا به انبار میشود.

خروجی مجازی باعث کسر موجودی از انبار میشود.

تعداد بسته را باید ۱ وارد کنید.

دقت کنید در هر فرم اصلاح موجودی بیش از ۲۰ قلم را اضافه نکنید.

 

 

بیشتر بخوانید

آموزش تعرفه otc

  1. برای تغییر تعرفه otc  بایستی ابتدا تعریف مقادیر تعرفه خدمات داروئی را از منوی اطلاعات پایه  انتخاب کنید

 

 

۲.ابتدا تعرفه های otc  موجود در لیست را حدف نمایید.

 

۳. اولین تعرفه otc  را مطابق تصویر وارد نموده  و ثبت کنید

 

۲. دومین تعرفه otc را مطابق تصویر وارد نمایید و ثبت کنید

۳. سومین تعرفه otc را مطابق تصویر وارد نمایید و ثبت کنید

 

۴. در نهایت مقادیر تعرفه otc  شما نیز مطابق تصویر زیر خواهد بود.

بیشتر بخوانید