آموزش تعریف برنامه درمان و جلسات معاینه جهت Follow Up

۱.برای اضافه کردن بخش جدید ابتدا منو طلاعات پایه را کلیک کنید و سپس دکمه (Create New) را کلیک کنید.

 

 

۲.صفحه پایین برای شما باز میشود ، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید و دکمه (Create) را کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شود.