داروهای سونوگرافی و تجویزی

۱. برای مشاهده دارو های سونوگرافی و تجویز در منو اطلاعات پایه گزینه داروهای سونوگرافی و تجویزی را کلیک کنید.

امکان مشاهده دارو های موجود هم وجود دارد.

برای اضافه کردن دارو جدید دکمه (داروی جدید) را کلیک کنید.

 

 

۲. با کلیک روی دکمه داروی جدید صفحه پایین برای شما باز میشود. اطلاعات مورد نظر را وارد کنید و سپس دکمه ثبت را کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شود.