آموزش سطح دسترسی کاربران

اگر در هنگام کار با نرم افزار داروخانه سیناد با خطای شما دسترسی لازم را ندارید” مواجه شدید، باید از طریق “سطح دسترسی کاربران” دسترسی های لازم را به کاربر موردنظر بدهید.

۱. سطح دسترسی کاربران را مطابق تصویر زیر باز کنید.

۲.کاربر موردنظر را از لیست انتخاب نموده و سطح دسترسی مورد نظر را مدیریت کنید.

۳.پس از انتخاب کاربر موردنظر، بر روی دکمه ای که کنار تنظیمات فرمها قرار دارد کلیک نمایید.

در صفحه باز شده، میتوانید سطح دسترسی مربوط به فرم فاکتور خرید, فرم فاکتور فروش, فرم ورود اطلاعات دارویی و بقیه فرمها را مدیریت کنید.

و در انتها برای ذخیره تغییرات،ابتدا دکمه ثبت و سپس خروج را بزنید.