آموزش ماژول پذیرش نرم افزار باستانی طب

ضمن تشکر از انتخاب نرم افزار پزشکیار باستانی طب، در این مقاله قصد داریم آموزش کار با ماژول پذیرش نرم افزار را به طور کامل توضیح دهیم.

نحوه ثبت پذیرش و لیست پذیرش

جهت ثبت پذیرش جدید در قسمت پذیرش کلینیک در ابتدا اطلاعات مراجعه کننده را وارد کنید. در قسمت تاریخ تولد در صورت مشخص کردن تاریخ و داشتن ماژول پیامکی، پیامک تبریک تولد به صورت خودکار ارسال می شود. سپس در صورت داشتن برنامه درمان آن را انتخاب کنید و خدمت موردنظر را مشخص کنید. در نهایت در قسمت صورتحساب مبلغ خدمت موردنظر را مشخص کنید و روش پرداخت آن را انتخاب کنید. با انتخاب گزینه ذخیره اطلاعات ثبت می شود و پذیرش جدید به لیست پذیرش اضافه می شود.

لیست پذیرش

در قسمت لیست پذیرش براساس موارد موجود می توانید پرونده موردنظر را جستجو کنید که امکان ویرایش یا حذف پرونده نیز وجود دارد. همچنین در گزینه های موجود در صورتی که هزینه را برای مراجعه کننده قسط بندی کرده باشید می توانید روش دریافت اقساط را مشخص کنید.

گزارشات ماژول پذیرش نرم افزار

گزارش پذیرش و صندوق

با انتخاب این گزینه از ماژول پذیرش کلینیک تعدادی زیرمجموعه نمایش داده می شود. با انتخاب هرکدام، گزارش مربوطه نمایش داده می شود و براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز می توانید فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

گزارشات پذیرش کلینیک

با انتخاب این دکمه از ماژول پذیرش کلینیک و براساس مشخصات انتخاب شده می توانید دیسک بیمه را دریافت کنید.

با انتخاب این دکمه گزارش مربوط به سهم بیمه نمایش داده می شود و براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید. در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این دکمه گزارش مربوط به بیمه مسلح نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل مورد نظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوطه نمایش داده می شود که براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل مورد نظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به سهم بیمه تکمیلی از بیمه اصلی نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید. همچنین در نهایت در صورت نیاز فایل مورد نظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به گزارش روزانه کارتخوان نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید. در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به سهم معرف/رابط نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به لابراتور و لوازم مصرفی نمایش داده می شود. بر اساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به سهم مرکز و پزشک نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این دکمه گزارش مربوط به کاردکس کالای مصرفی نمایش داده می شود. بر اساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به سهم کل پزشک نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به رسید پرداخت به پزشک نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به برنامه درمان نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و امکان ارسال پیامک به صورت گروهی نیز وجود دارد.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به حساب های سررسید شده نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ثبت درخواست دمو و مشاوره رایگان