مجموعه آموزش های نرم افزار باستانی طب

ضمن تشکر از انتخاب نرم افزار پزشکیار باستانی طب جهت مدیریت مراکز درمانی، آموزش هایی جهت یادگیری اولیه و کار با نرم افزار توسط تیم باستانی طب تنظیم و تهیه شده است. در این بخش سعی بر این داریم تا تمامی بخش های نرم افزار باستانی طب را به طور کامل شرح دهیم.

nobatdehi
paziresh
paziresh
تعاریف اطلاعات پایه
vadie
nobatdehi

ثبت درخواست دمو و مشاوره رایگان