نسخه طلایی نرم افزار

 • پذیرش و صندوق
 • نوبت دهی دستی و مکانیزه
 • پرونده الکترونیک سلامت
 • نسخه نویسی الکترونیک
 • پیام کوتاه
 • حسابداری پیشرفته
 • فرم ساز
 • انبار و معاملات
 • برنامه درمان Falow up
 • نوبت دهی اینترنتی

 

نسخه نقره ای نرم افزار

 • پذیرش و صندوق
 • نوبت دهی دستی و مکانیزه
 • پرونده الکترونیک سلامت
 • نسخه نویسی الکترونیک
 • پیام کوتاه
 • حسابداری پایه
 • فرم ساز

 

 

نسخه برنزی نرم افزار

 • پذیرش و صندوق
 • نوبت دهی دستی
 • پرونده الکترونیک سلامت
 • نسخه نویسی الکترونیک

 

 

 

 

آرشیو فایل

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نمایشگر باجه

۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

زیر سیستم حسابداری

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

اموال و اثاثیه

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ثبت اثر انگشت

۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال

بک آپ اتوماتیک

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ماژول پیامک

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نمایشگر مرکزی

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نوبت دهی اینترنتی

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ثبت ریپورت صوتی

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

انتقال اطلاعات

با توجه به کارشناسی

زیر سیستم انبار

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال