نسخه طلایی نرم افزار

۱۶۶.۲۵۰.۰۰۰
ریال
 • پذیرش و صندوق
 • نوبت دهی دستی و مکانیزه
 • پرونده الکترونیک سلامت
 • نسخه نویسی الکترونیک
 • پیام کوتاه
 • حسابداری پیشرفته
 • فرم ساز
 • انبار و معاملات
 • برنامه درمان Falow up
 • نوبت دهی اینترنتی

 

 

 

نسخه نقره ای نرم افزار

۸۳.۵۰۰.۰۰۰
ریال
    • پذیرش و صندوق
    • نوبت دهی دستی و مکانیزه
    • پرونده الکترونیک سلامت
    • نسخه نویسی الکترونیک
    • پیام کوتاه
    • حسابداری پایه
    • فرم ساز

 

نسخه برنزی نرم افزار

۴۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال
 • پذیرش و صندوق
 • نوبت دهی دستی
 • پرونده الکترونیک سلامت
 • نسخه نویسی الکترونیک

 

 

 

لیست ماژول های عمومی

هاست و دامنه

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نوبت دهی اینترنتی

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پرداخت

طراحی وب سایت

شروع از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پرداخت

ثبت اثر انگشت

۹,۳۷۵,۰۰۰ ریال

ماژول پیامک

۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال

انتقال اطلاعات

طبق کارشناسی

آرشیو فایل

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

هاست بک آپ

رایگان

ثبت ریپورت صوتی

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

انبارومعاملات

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حقوق و دستمزد

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

حسابداری پیشرفته

۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

حسابداری پایه

۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
آماروتحقیقات

آماروتحقیقات

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اموال و اثاثیه

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

ارتباط بین نسخ

۱۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال

زیر سیستم انبار

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نوبت دهی حضوری

۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال

پذیرش و صندوق

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فراخوان پذیرش

۱۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال

اپلیکشن موبایل

نیاز به کارشناسی
برنامه درمان

برنامه درمان

۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال
دیسکت بیمه

دیسکت بیمه

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سفر و تاکسی تلفنی

۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

بایگانی اسنادپزشکی

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

چت و گفتگو

۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال

مانیتورینگ‌اتاق عمل

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
برنامه درمان

بستری و اتاق عمل

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

لیست ماژول های تخصصی و پرونده تخصصی

اتوماسیون انجماد

۴۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

چشم‌ پزشکی

۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

زنان و زایمان

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تله مدیسین

۵۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال
نازایی

زنان و نازایی

۵۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال

تغذیه و رژیم درمانی

۱۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال