لیست قیمت نسخه های نرم افزار

نسخه طلایی

 • پرونده الکترونیک تخصصی
 • اسکن مدارک پزشکی و عکس های قبل و بعد خدمات
 • محاسبه سهم معرف یا رابط بیمار
 • CRM پزشکی
 • اتصال به دستگاه کارت خوان
 • ثبت و مدیریت اقساط
 • نوبت دهی بر اساس تخت، اتاق، درمانگر
 • گزارش لیست پذیرش و صندوق
 • گزارش مالی و پرداختی مراجعه کننده
 • گزارش نوبت دهی بر اساس اخذ شده، کنسل شده و ویزیت شده
 • نمایش تقویم کاری
 • تعریف پکیج
 • تعداد کاربر نامحدود
 • پنل پیامک و اس ام اس مارکتینگ
 • ثبت تشخیص و تجویز
 • ثبت و گزارش ودیعه
 • صدور و چاپ انواع قبوض و فاکتور
 •  Follow up اتوماتیک مراجعه کنندگان
 • فرم های تخصصی به همراه فرم ساز
 • محاسبه درصد سهم درمانگر و تکنسین
 • گزارش و ثبت سند اتوماتیک سهم درمانگر و خدمات
 • گزارش عملکرد صندوق و پذیرش
 • گزارش و ثبت سند اتوماتیک معرف و تکنسین
 • مدیریت بازاریابی و مشاوره اولیه
 • ماژول قلم نوری
 • حسابداری اتوماتیک اسناد
 • گزارشات مالی و حسابداری
 • محاسبه آنی سود و زیان
 •  ثبت سند حسابداری اتوماتیک به همراه تخفیفات
 • انواع گزارشات مالی و حسابداری (دفاترکل،معین،تفضیلی)
 • گزارشات سود و زیان
 • ثبت اتوماتیک دریافتی ها و پرداختی ها، هزینه و درآمد، ورودی های پذیرش و صندوق
 • ثبت فاکتور خرید، فروش کالا به همراه پیش فاکتور
 • ثبت اتوماتیک سند حسابداری فاکتورها
 • گزارشات انبار و موجودی کالا
 • تعاریف نامحدود انبار و زیر انبار
 • آلارم موجودی کالا و تاریخ انقضای آن ها
 • گزارش کاردکس کالا و انبار
 • عملیات چک
 • حواله انبار به انبار
 • ثبت معاملات و انبار کالا
 • گزارشات حسابداری بدهکاران – بستانکاران
 • گزارش تنخواه صندوق و بانک

پشتیبانی یک سال اول رایگان

 

 

نسخه نقره ای

 • پرونده الکترونیک
 • اسکن مدارک پزشکی و عکس های قبل و بعد خدمات
 • گزارش معرف یا رابط بیمار
 • CRM پزشکی
 • اتصال به دستگاه کارت خوان
 • ثبت و مدیریت اقساط
 • نوبت دهی بر اساس تخت، اتاق، درمانگر
 • گزارش لیست پذیرش و صندوق
 • گزارش پرداختی مراجعه کننده
 • گزارش نوبت دهی بر اساس اخذ شده، کنسل شده و ویزیت شده
 • نمایش تقویم کاری
 • تعداد کاربر نامحدود
 • پنل پیامک
 • ثبت تشخیص و تجویز
 • ثبت و گزارش ودیعه
 •  Follow up اتوماتیک مراجعه کنندگان
 • فرم های تخصصی به همراه فرم ساز
 • گزارش عملکرد درمانگر، تکنسین و خدمات
 • گزارش عملکرد صندوق و پذیرش
 • گزارش معرف و تکنسین

پشتیبانی یک سال اول رایگان

 

نسخه برنزی

 • پرونده الکترونیک
 • اسکن مدارک پزشکی و عکس های قبل و بعد خدمات
 • اتصال به دستگاه کارت خوان
 • ثبت و مدیریت اقساط
 • نوبت دهی
 • گزارش پذیرش و صندوق و و پرداختی مراجعه کننده
 • گزارش نوبت دهی بر اساس اخذ شده، کنسل شده و ویزیت شده
 • کاربری ۳ نفره
 • پنل پیامک Follow up اتوماتیک مراجعه کنندگان
 • ثبت تشخیص و تجویز
 • ثبت و گزارش ودیعه
 • صدور و چاپ انواع قبوض و فاکتور
 • آموزش رایگان

پشتیبانی یک سال اول رایگان

نسخه مسی

 • پرونده الکترونیک
 • اسکن مدارک پزشکی
 • اتصال به دستگاه کارت خوان
 • نوبت دهی و گزارش نوبت دهی بر اساس اخذ شده، کنسل شده و ویزیت شده
 • گزارش پذیرش و صندوق و و پرداختی مراجعه کننده
 • کاربری ۳ نفره
 • ثبت تشخیص و تجویز
 • صدور و چاپ انواع قبوض و فاکتور
 • آموزش رایگان

پشتیبانی یک سال اول رایگان

 

نسخه پایه

 • پرونده الکترونیک تخصصی
 • اسکن مدارک پزشکی و عکس های قبل و بعد خدمات
 • محاسبه سهم معرف یا رابط بیمار
 • اتصال به دستگاه کارت خوان
 • ثبت و مدیریت اقساط
 • نوبت دهی بر اساس تخت، اتاق، درمانگر
 • گزارش لیست پذیرش و صندوق
 • گزارش مالی و پرداختی مراجعه کننده
 • گزارش نوبت دهی بر اساس اخذ شده، کنسل شده و ویزیت شده
 • نمایش تقویم کاری
 • تعریف پکیج
 • تعداد کاربر نامحدود
 • پنل پیامک و اس ام اس مارکتینگ
 • ثبت تشخیص و تجویز
 • ثبت و گزارش ودیعه
 • صدور و چاپ انواع قبوض و فاکتور
 •  Follow up اتوماتیک مراجعه کنندگان
 • فرم های تخصصی به همراه فرم ساز
 • محاسبه درصد سهم درمانگر و تکنسین
 • گزارش و ثبت سند اتوماتیک سهم درمانگر و خدمات
 • گزارش عملکرد صندوق و پذیرش
 • گزارش و ثبت سند اتوماتیک معرف و تکنسین
 • مدیریت بازاریابی و مشاوره اولیه
 • ماژول قلم نوری
 • حسابداری اتوماتیک اسناد
 • گزارشات مالی و حسابداری
 • محاسبه آنی سود و زیان
 • چاپ چک و چکنویس
 • ماژول بیمه و بیمه تکمیلی
 • نوبت دهی اینترنتی

پشتیبانی یک سال اول رایگان

 

 

نسخه پیشرفته

 • پرونده الکترونیک تخصصی
 • اسکن مدارک پزشکی و عکس های قبل و بعد خدمات
 • محاسبه سهم معرف یا رابط بیمار
 • اتصال به دستگاه کارت خوان
 • ثبت و مدیریت اقساط
 • نوبت دهی بر اساس تخت، اتاق، درمانگر
 • گزارش لیست پذیرش و صندوق
 • گزارش مالی و پرداختی مراجعه کننده
 • گزارش نوبت دهی بر اساس اخذ شده، کنسل شده و ویزیت شده
 • نمایش تقویم کاری
 • تعریف پکیج
 • تعداد کاربر نامحدود
 • پنل پیامک و اس ام اس مارکتینگ
 • ثبت تشخیص و تجویز
 • ثبت و گزارش ودیعه
 • صدور و چاپ انواع قبوض و فاکتور
 •  Follow up اتوماتیک مراجعه کنندگان
 • فرم های تخصصی به همراه فرم ساز
 • محاسبه درصد سهم درمانگر و تکنسین
 • گزارش و ثبت سند اتوماتیک سهم درمانگر و خدمات
 • گزارش عملکرد صندوق و پذیرش
 • گزارش و ثبت سند اتوماتیک معرف و تکنسین
 • مدیریت بازاریابی و مشاوره اولیه
 • ماژول قلم نوری
 • حسابداری اتوماتیک اسناد
 • گزارشات مالی و حسابداری
 • محاسبه آنی سود و زیان
 • چاپ چک و چکنویس
 • ماژول بیمه و بیمه تکمیلی
 • نوبت دهی اینترنتی
 • رادیولوژی و عکسبرداری
 • فراخوان
 • دندانپزشکی

پشتیبانی یک سال اول رایگان

 

 

نوبت دهی اینترنتی

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
درباره ماژول

قلم نوری

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درباره ماژول

اثرانگشت،امضای‌دیجیتال

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درباره ماژول

هاست ویندوزی

۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فراخوان پذیرش

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درباره ماژول

اتصال به Voip

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درباره ماژول

بیمه و بیمه‌تکمیلی

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درباره ماژول

جوابدهی آزمایشگاه

۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
درباره ماژول

هاست بکاپ

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اطلاعات بیشتر

پنل پیامک

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درباره ماژول

وب سرویس Api

نیاز به کارشناسی
درباره ماژول

انتقال اطلاعات

نیاز به کارشناسی
اطلاعات بیشتر

تخصص‌رادیولوژی

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درباره ماژول

دندانپزشکی

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درباره ماژول

تخصص مشاوره

۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
درباره ماژول

تخصص زیبایی

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درباره ماژول

باشگاه مشتریان

نیاز به کارشناسی
درباره ماژول

تخصص‌چشم‌پزشکی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درباره ماژول

تخصص‌زنان‌نازایی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
درباره ماژول

ثبت درخواست دمو و مشاوره رایگان