نسخه طلایی نرم افزار

 • پذیرش و صندوق
 • نوبت دهی دستی و مکانیزه
 • پرونده الکترونیک سلامت
 • نسخه نویسی الکترونیک
 • پیام کوتاه
 • حسابداری پیشرفته
 • فرم ساز
 • انبار و معاملات
 • برنامه درمان Falow up
 • نوبت دهی اینترنتی

 

نسخه نقره ای نرم افزار

 • پذیرش و صندوق
 • نوبت دهی دستی و مکانیزه
 • پرونده الکترونیک سلامت
 • نسخه نویسی الکترونیک
 • پیام کوتاه
 • حسابداری پایه
 • فرم ساز

 

 

نسخه برنزی نرم افزار

 • پذیرش و صندوق
 • نوبت دهی دستی
 • پرونده الکترونیک سلامت
 • نسخه نویسی الکترونیک

 

 

 

 

آرشیو فایل

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نمایشگر باجه

۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

زیر سیستم حسابداری

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

اموال و اثاثیه

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نازایی

تخصص زنان ونازایی

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

انبارومعاملات

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
آماروتحقیقات

آماروتحقیقات

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هاست و دامنه

۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مانیتورینگ اتاق عمل

اتوماسیون انجماد

اطفال

ثبت اثر انگشت

۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال

هاست بک آپ

رایگان

تخصص زنان وزایمان

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

اموال واثاثیه

۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
برنامه درمان

برنامه درمان

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
برنامه درمان

استند ایستاده

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
برنامه درمان

برنامه اتاق عمل

ماژول خیرین

حقوق و دستمزد

تغذیه و رژیم درمانی

ماژول پیامک

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نمایشگر مرکزی

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نوبت دهی اینترنتی

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ثبت ریپورت صوتی

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تخصص چشم پزشکی

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

حسابداری پایه

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارتباط بین دیگر نسخ

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پذیرش و ترخیص

سفر و تاکسی تلفنی

زیر انبار

تله مدیسین

انتقال اطلاعات

طبق کارشناسی

زیر سیستم انبار

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دیسکت بیمه

دیسکت بیمه

۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

حسابداری پیشرفته

۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فراخوان پذیرش

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بایگانی اسنادپزشکی

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

چت و گفتگو

۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

چاپ چک

اپلیکشن موبایل