نسخه طلایی نرم افزار

 • پذیرش و صندوق
 • نوبت دهی دستی و مکانیزه
 • پرونده الکترونیک سلامت
 • نسخه نویسی الکترونیک
 • پیام کوتاه
 • حسابداری پیشرفته
 • فرم ساز
 • انبار و معاملات
 • برنامه درمان Falow up
 • نوبت دهی اینترنتی

 

نسخه نقره ای نرم افزار

 • پذیرش و صندوق
 • نوبت دهی دستی و مکانیزه
 • پرونده الکترونیک سلامت
 • نسخه نویسی الکترونیک
 • پیام کوتاه
 • حسابداری پایه
 • فرم ساز

 

 

نسخه برنزی نرم افزار

 • پذیرش و صندوق
 • نوبت دهی دستی
 • پرونده الکترونیک سلامت
 • نسخه نویسی الکترونیک

 

 

 

 

لیست ماژول های عمومی

هاست و دامنه

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

آرشیو فایل

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

انبارومعاملات

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
آماروتحقیقات

آماروتحقیقات

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

اپلیکشن موبایل

نیاز به کارشناسی

نوبت دهی حضوری

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

چت و گفتگو

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ثبت اثر انگشت

۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال

هاست بک آپ

رایگان

حقوق و دستمزد

۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال

اموال و اثاثیه

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
برنامه درمان

برنامه درمان

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نوبت دهی اینترنتی

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ماژول پیامک

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ثبت ریپورت صوتی

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

حسابداری پیشرفته

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارتباط بین دیگر نسخ

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پذیرش و صندوق

۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

سفر و تاکسی تلفنی

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مانیتورینگ اتاق عمل

۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

انتقال اطلاعات

طبق کارشناسی

حسابداری پایه

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

زیر سیستم انبار

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
دیسکت بیمه

دیسکت بیمه

۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فراخوان پذیرش

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بایگانی اسنادپزشکی

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
برنامه درمان

بستری و اتاق عمل

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

لیست ماژول های تخصصی و پرونده تخصصی

اتوماسیون انجماد

۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

چشم‌ پزشکی

۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

زنان و زایمان

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تله مدیسین

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نازایی

زنان و نازایی

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تغذیه و رژیم درمانی

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال