مجموعه آموزش های نرم افزار پزشکیار باستانی طب

ضمن تشکر از انتخاب نرم افزار پزشکیار باستانی طب جهت مدیریت مراکز درمانی، آموزش هایی جهت یادگیری اولیه و کار با نرم افزار توسط تیم باستانی طب تنظیم و تهیه شده است. در این بخش سعی بر این داریم تا تمامی ماژول های نرم افزار پزشکیار باستانی طب را به طور کامل شرح دهیم.

آموزش هر ماژول به تفکیک به صورت تصویری تهیه شده است. چنانچه برای اولین بار قصد مشاهده آموزش ها را دارید پیشنهاد می کنیم حتما به ترتیب اولویت قرار گرفته شده در سایت به مشاهده آن ها بپردازید.

ثبت درخواست دمو و مشاوره رایگان