درخواست نمایندگی گروه نرم افزاری باستانی طب

با توجه به تنوع و گستردگی محصولات نرم افزاری پزشکیار باستانی طب در زمینه های پزشکی، این شرکت تصمیم به اخذ نمایندگی فعال جهت فروش محصولات خود در شهرستان ها گرفته است، در این راستا شرکت هایی که واجد شرایط زیر می باشند، می توانند در همین صفحه درخواست نمایندگی و اطلاعات خود را رسال کنند.

نشانی*

ثبت درخواست دمو و مشاوره رایگان