فراخوان پذیرش

نظم و سامان دهی مراجعه کنندگان یکی از دغدغه های اساسی مراکز درمانی می باشد. ما در شرکت باستانی طب سعی بر این داشته ایم که با کمک ماژول فراخوان پذیرش این مشکل اساسی را برطرف کنیم. ماژول فراخوان پذیرش این امکان را به شما می دهد با نظم بیشتری مراجعین خود را راهنمایی کنید تا موجب آسایش و رضایتمندی هر چه بیشتر مراجعان شود. همچنین استفاده از ماژول فراخوان پذیرش، باعث صرفه جویی در زمان پرسنل پذیرش شده و دیگر نیاز به صدا زدن بیمار در هنگام نوبتشان نیست.

روند کار فراخوان پذیرش

پس از اینکه پذیرش بیمار توسط منشی در نرم افزار باستانی طب ثبت شد، در ماژول فراخوان پذیرش به تفکیک برای هر بخش لیستی از مراجعان تشکیل می شود. پزشک می تواند در کاربری خود این لیست را مشاهده کند، پرونده هر شخص را ویرایش کند و  بعد از ویزیت هر بیمار، به مراجعه کننده بعدی فراخوان دهد تا وارد اتاق پزشک شوند. پس از ویزیت هر بیمار، لیست مراجعین ویزیت شده برای پزشک نمایش داده می شود.

با ثبت هر پذیرش برای مراجعین یک قبض پذیرش چاپ می شود که درآن خلاصه ای کوتاه از پذیرش ثبت شده نوشته شده است. شماره قبض و بخشی که در پذیرش مراجعه کننده ثبت شده است، توسط نرم افزار فراخوان پذیرش از سیستم صوتی اعلام می شود. از این طریق بدون دخالت پرسنل و به صورت مکانیزه مراجعین شما به اتاق یا بخش مورد نظر راهنمایی می گردند.

قابلیت های ماژول فراخوان پذیرش

  • فراخوان پذیرش قابلیت اتصال به سیستم صوتی و تلوزیون را دارد. شماره قبض و بخش به صورت همزمان بر روی نمایشگر نمایش داده می شود و از سیستم صوتی نیز شنیده می شود.
  • قابلیت اتصال به پذیرش و پرونده الکترونیک بیمار را دارد.
  • در همان لیست فراخوان ها هر پرونده برای پزشک قابل ویرایش است و نیازی نیست حتما به لیست پرونده ها رجوع کنید.

شرایط استفاده از ماژول فراخوان

اگر نرم افزار شما به صورت لوکال نصب شده است، سیستم سرور باید به سیستم صوتی و نمایشگری که برای مراجعان هست، متصل باشد.

هدفمندی و مزایای فراخوان پذیرش

  • صرفه جویی در زمان
  • نظم بیشتر، هرج و مرج کمتر در مراجعه ی بیماران به اتاق پزشک
  • مکانیزه شدن امور کلینیک
  • تشکیل لیست مراجعین روزانه برای پزشکان
  • قابلیت ویرایش پرونده مراجعه کننده در همان لیست فراخوان
  • فایل های صوتی با کیفیت و صدایی واضح
  • رضایتمندی مراجعه کنندگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ثبت درخواست دمو و مشاوره رایگان