دسته بندی: آموزش نرم افزار

آموزش ماژول امکانات

ضمن تشکر از انتخاب نرم افزار پزشکیار باستانی طب، در این مقاله قصد داریم آموزش کار با بخش امکانات نرم افزار باستانی طب را به طور کامل توضیح دهیم.

کاربران نرم افزار

در ماژول امکانات، تنظیمات مربوط به کاربران نرم افزار، پشتیبان گیری و گزارش عملکرد پرسنل قرار دارد. جهت ایجاد تغییرات در سطح دسترسی و سطح دید کاربران می بایست بر روی دکمه کاربران کلیک کنید. پس از کلیک لیست کاربران تعریف شده در نرم افزار نشان داده می شود. بر روی دکمه فلش دار در ردیف گزینه های جدول کلیک کنید تا تنظیمات مربوط به سطح دسترسی کاربر، سطح دید کاربر، تغییر رمز عبور، ویرایش و حذف کاربر نمایان شود.

ممکن است در نظر داشته باشید کاربر جدیدی در نرم افزار اضافه کنید. برای افزودن کاربر جدید دکمه ای در بالای لیست قرار داده شده است. با کلیک بر روی آن به صفحه ای هدایت می شوید تا اطلاعات مربوط به کاربر جدید را وارد کرده و اقدام به ایجاد آن کنید.

پشتیبان گیری

چنانچه قصد پشتیبان گیری از اطلاعات ثبت شده در نرم افزار باستانی طب داشته باشید، از طریق ماژول امکانات و دکمه پشتیبان گیری در زیر منوی آن می توانید اقدام کنید. با انتخاب این گزینه در صورت وجود فایل پشتیبان می توان پشتیبان گیری کرد.

گزارش عملکرد پرسنل

عملکرد هر پرسنل و یا همه پرسنل در نرم افزار باستانی طب قابل گزارش گیریست. برای مدیرانی که قصد دارند عملکرد پرسنل خود را زیر نظر داشته باشند، این گزارش بهترین انتخاب است. با کلیک بر دکمه گزارش عملکرد پرسنل در منوی نرم افزار به صفحه گزارش منتقل خواهید شد. در این صفحه می توانید بر اساس نام کاربر، عمل انجام شده، بخش، بازه زمانی و … گزارش عملکرد هر کاربر نرم افزار را  مشاهده، ذخیره و چاپ کنید.

جستجو اسناد پزشکی

دکمه جستجوی اسناد پزشکی، سرچ تمام پرونده های ثبت شده در نرم افزار را در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید پرونده های بیماران را بر اساس کد ملی و شماره همراه جستجو کنید.

بیشتر بخوانید

آموزش ماژول حسابداری نرم افزار باستانی طب

ضمن تشکر از انتخاب نرم افزار پزشکیار باستانی طب، در این مقاله قصد داریم آموزش کار با ماژول حسابداری نرم افزار را به طور کامل توضیح دهیم.

ثبت و لیست دریافت و پرداخت

با انتخاب گزینه دریافت و پرداخت از ماژول مالی و حسابداری می توانید اطلاعات مربوط به دریافت یا پرداخت را مشخص کنید، روش پرداخت را انتخاب کنید و در نهایت با کلیک بر روی دکمه ذخیره، اطلاعات را ثبت کنید. با انتخاب دکمه لیست دریافت و پرداخت، لیست مربوطه را مشاهده خواهید کرد. در این لیست براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید. همچنین امکان ویرایش، حذف یا چاپ سند نیز وجود دارد.

ثبت و لیست هزینه و درآمد

با انتخاب هزینه و درآمد از ماژول مالی و حسابداری می توانید هزینه و درآمد را ثبت کنید یا لیست آن ها را مشاهده کنید. با انتخاب دکمه ثبت هزینه و درآمد، با پرکردن اطلاعات و انتخاب روش پرداخت می توانید هزینه و درآمد را ثبت کنید. همچنین برای مشاهده لیست هزینه و درآمد با انتخاب دکمه لیست هزینه و درآمد می توانید آن را مشاهده کنید، در آن جستجو کنید، آن را ویرایش کنید، سند را چاپ کنید و یا به کلی موردی را از لیست حذف کنید.

اطلاعات مربوط به چک

با انتخاب عملیات چک در این ماژول می توانید عملیات جدیدی ثبت کرده و لیست عملیات چک را مشاهده کنید. در بخش لیست عملیات در صورت داشتن اطلاعات می توانید عملیات مورد نظر را جستجو کنید. درصورت نیاز امکان حذف عملیات نیز وجود دارد. جهت مشاهده گزارش چک بر اساس وضعیت آن با کلیک بر روی دکمه مربوطه، می توانید گزارش آن را در اختیار داشته باشید. این گزارش قابلیت جستجو نیز داراست! می توانید آن را ذخیره و چاپ کنید.

ممکن است در نظر داشته باشید اطلاعات چک جدید در سیستم ثبت کنید. با انتخاب گزینه ثبت و چاپ چک در منوی نرم افزار این فرآیند قابل اجراست. پس از ثبت چک، اطلاعات ثبت شده به لیست چک های چاپ شده اضافه می شود.

جهت مشاهده لیست نیز با کلیک بر روی دکمه آن در منوی نرم افزار، لیست تمامی چک های ثبت شده قابل مشاهده و جستجو است.

نمایش لیست اسناد و ایجاد سند جدید

با انتخاب گزینه اسناد در ماژول مالی و حسابداری امکان ایجاد سند جدید وجود دارد. می بایست اطلاعات مورد نیاز را در نرم افزار وارد کنید و در نهایت سند را ثبت کنید. همچنین می توانید لیست اسناد موجود را مشاهده کرده و براساس موارد موجود جستجو کنید. در قسمت لیست اسناد امکان مشاهده جزییات، ویرایش، حذف و یا چاپ اسناد وجود دارد.

گزارشات مالی و حسابداری

در قسمت مالی و حسابداری با کلیک بر روی دکمه هر کدام از گزارشات در منوی نرم افزار،گزارش مربوطه نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل مورد نظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

نحوه تهیه گزارش حساب های سررسید شده

با انتخاب این گزینه از ماژول مالی و حسابداری گزارش مورد نظر نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز می توانید فایل را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

نحوه ثبت رسید اقساط

با انتخاب این گزینه از ماژول مالی و حسابداری با مشخص کردن نوع طرف حساب، سررسید اقساط را می توانید ثبت کنید.

لیست سررسید اقساط

با انتخاب این گزینه از ماژول مالی و حسابداری، لیست سررسید اقساط نمایش داده می شود. در صورت نیاز به حذف اقساط، این امکان وجود دارد. همچنین جهت جستجو می توانید براساس موارد موجود جستجو کنید.

بیشتر بخوانید

آموزش ماژول پذیرش نرم افزار باستانی طب

ضمن تشکر از انتخاب نرم افزار پزشکیار باستانی طب، در این مقاله قصد داریم آموزش کار با ماژول پذیرش نرم افزار را به طور کامل توضیح دهیم.

نحوه ثبت پذیرش و لیست پذیرش

جهت ثبت پذیرش جدید در قسمت پذیرش کلینیک در ابتدا اطلاعات مراجعه کننده را وارد کنید. در قسمت تاریخ تولد در صورت مشخص کردن تاریخ و داشتن ماژول پیامکی، پیامک تبریک تولد به صورت خودکار ارسال می شود. سپس در صورت داشتن برنامه درمان آن را انتخاب کنید و خدمت موردنظر را مشخص کنید. در نهایت در قسمت صورتحساب مبلغ خدمت موردنظر را مشخص کنید و روش پرداخت آن را انتخاب کنید. با انتخاب گزینه ذخیره اطلاعات ثبت می شود و پذیرش جدید به لیست پذیرش اضافه می شود.

لیست پذیرش

در قسمت لیست پذیرش براساس موارد موجود می توانید پرونده موردنظر را جستجو کنید که امکان ویرایش یا حذف پرونده نیز وجود دارد. همچنین در گزینه های موجود در صورتی که هزینه را برای مراجعه کننده قسط بندی کرده باشید می توانید روش دریافت اقساط را مشخص کنید.

گزارشات ماژول پذیرش نرم افزار

گزارش پذیرش و صندوق

با انتخاب این گزینه از ماژول پذیرش کلینیک تعدادی زیرمجموعه نمایش داده می شود. با انتخاب هرکدام، گزارش مربوطه نمایش داده می شود و براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز می توانید فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

گزارشات پذیرش کلینیک

با انتخاب این دکمه از ماژول پذیرش کلینیک و براساس مشخصات انتخاب شده می توانید دیسک بیمه را دریافت کنید.

با انتخاب این دکمه گزارش مربوط به سهم بیمه نمایش داده می شود و براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید. در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این دکمه گزارش مربوط به بیمه مسلح نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل مورد نظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوطه نمایش داده می شود که براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل مورد نظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به سهم بیمه تکمیلی از بیمه اصلی نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید. همچنین در نهایت در صورت نیاز فایل مورد نظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به گزارش روزانه کارتخوان نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید. در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به سهم معرف/رابط نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به لابراتور و لوازم مصرفی نمایش داده می شود. بر اساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به سهم مرکز و پزشک نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این دکمه گزارش مربوط به کاردکس کالای مصرفی نمایش داده می شود. بر اساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به سهم کل پزشک نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به رسید پرداخت به پزشک نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به برنامه درمان نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و امکان ارسال پیامک به صورت گروهی نیز وجود دارد.

با انتخاب این گزینه گزارش مربوط به حساب های سررسید شده نمایش داده می شود. براساس موارد موجود می توانید جستجو کنید و در نهایت در صورت نیاز فایل موردنظر را مشاهده، ذخیره و یا چاپ کنید.

بیشتر بخوانید

ثبت درخواست دمو و مشاوره رایگان