آموزش ماژول تنظیمات

ضمن تشکر از انتخاب نرم افزار پزشکیار باستانی طب، در این مقاله قصد داریم آموزش کار با بخش تنظیمات نرم افزار باستانی طب را به طور کامل توضیح دهیم.

با کلیک بر روی دکمه تنظیمات تعدادی زیر منو نمایش داده می شود. زیر منوها شامل تنظیمات چاپ، تنظیمات VOIP، تنظیمات حسابداری، تنظیمات فاکتورها و انبار و جمعداری، تنظیمات پیامک، تنظیمات پذیرش، تنظیمات پرونده در یک نگاه، تنظیمات نمایش جزئیات پرونده، تنظیمات ودیعه، تنظیمات لیست پرونده بیمار، تنظیمات اولیه پروژه، تنظیمات ظاهری نرم افزار و تنظیمات CRM می باشد. در ادامه به تفکیک به تعریف هر کدام می پردازیم.

تنظیمات چاپ

با انتخاب این گزینه تعدادی زیرگروه نمایش داده می شود. در این قسمت می توانید تنظیمات چاپ فاکتورها، چاپ پذیرش و چاپ رادیولوژی را مشخص کنید.

تنظیمات VOIP

با کلیک بر روی دکمه تنظیمات VOIP به صفحه ای هدایت می شوید تا بتوانید تنظیمات VOIP و پاپ آپ آن را مشخص کنید. در نهایت با انتخاب گزینه ثبت، تنظیمات در نرم افزار ذخیره می شود.

تنظیمات حسابداری

با انتخاب این گزینه تنظیمات حسابداری نمایش داده می شود. گزینه های موردنظر را با فعال کردن تیک انتخاب کنید. با کلیک بر روی گزینه ثبت، اطلاعات حسابداری در نرم افزار ثبت می شود. چنانچه قصد بررسی اطلاعات حسابداری را داشتید، تیک آن را فعال کنید، سپس بر روی دکمه بررسی کلیک کنید.

تنظیمات فاکتورها و انبار و جمعداری

با انتخاب این گزینه براساس موارد موجود می توانید تنظیمات فاکتور را مشخص کنید. در نهایت تنظیمات را ثبت کنید.

تنظیمات پیامک

با انتخاب این گزینه تنظیمات پیامک نمایش داده می شود. چنانچه قصد ایجاد حساب پیامکی جدید داشته باشید این امکان وجود دارد.

تنظیمات پذیرش

با انتخاب این گزینه تنظیمات پذیرش نمایش داده می شود. شما می توانید موارد مورد نیاز را انتخاب کنید، در نهایت با کلیک بر روی دکمه ثبت تغییرات اعمال می شود.

تنظیمات پرونده در یک نگاه

با انتخاب این گزینه تنظیمات نمایش پرونده نشان داده می شود. در صورت نیاز به ویرایش و یا حذف، این امکان وجود دارد.

تنظیمات نوبت دهی

با انتخاب این گزینه تنظیمات نوبت دهی نمایش داده می شود. شما می توانید موارد مورد نظرتان را تیک بزنید و در نهایت تغییرات را ثبت کنید.

تنظیمات برنامه درمان

با انتخاب این گزینه می توانید تاریخ درمان را براساس روز تعطیل تنظیم کنید. در نهایت با انتخاب دکمه ثبت تغییرات اعمال می شود.

تنظیمات نمایش جزییات پرونده

با انتخاب این گزینه حالت نمایش جزییات پرونده نمایش داده می شود. نمایش جزئیات در دو حالت قدیم و جدید وجود دارد.گزینه مورد نظر را انتخاب کنید و در نهایت با انتخاب گزینه ثبت تغییرات اعمال می شود.

تنظیمات ودیعه

با انتخاب این گزینه می توانید تنظیمات ودیعه را مشخص و ثبت کنید.

تنظیمات بیمه

با کلیک کردن روی گزینه تنظیمات بیمه، وارد صفحه ای می شوید که می توانید تنظیمات اولیه بیمه را مشخص کنید. در نهایت با انتخاب گزینه ایجاد تنظیمات ثبت می شود.

تنظیمات لیست پرونده بیمار

با انتخاب این گزینه تعدادی آیتم نمایش داده می شود. شما می توانید براساس نیاز تیک آن ها را فعال کنید. همچنین می توانید فضای اشغال آیتم مورد نظر در صفحه را مشخص کنید. در نهایت با انتخاب گزینه ثبت تغییرات اعمال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ثبت درخواست دمو و مشاوره رایگان